Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Tamhlaíocht

Áirítear faisneís sábháilteachta, ainmhithe agus leas feirme agus deontais.


Aimsigh Áitreabh, Cleachtóir nó Altra Cláraithe Tréidliachta

Áis le haghaidh úsáideoirí chun áitreabh, cleachtóir nó altra cláraithe tréidliachta a aimsiú.


Amharc ar fhíseáin chuidithe agfood.ie

Rochtain ar roinnt físeán treorach ó agfood.ie.


An tSeirbhís Rialaithe Lotnaidicídí

Tá An tSeirbhís Rialaithe Lotnaidicídí freagrach as an gcóras rialála a chur i bhfeidhm maidir le cosaint plandaí agus rialacháin maidir le táirgí bitheolaíochta chomh maith le fuíoll lotnaidicídí i mbia a rialú.


Ceannaigh Ceadúnas Iascaireachta Bradán

Áis chun ceadúnais bradán agus breac geal a cheannach.


Ceannaigh Ceadúnas an Ghrúpa Iascaigh Lár Tíre

Áis a ligeann d'úsáideoirí Ceadúnas an Ghrúpa Iascaigh Lár Tíre a cheannach.


Cláraigh Breith Lao

Áis a ligeann d'úsáideoirí breith lao a chlárú.


Comhairle Chomhairleach Leas Ainmhithe Feirme

Sonraí ar obair Chomhairle Chomhairleach Leas Ainmhithe Feirme maidir le leas ainmhíthe i gcúrsaí talmhaíochta a chur chun cinn.


Cuir iarratas isteach ar Theastas Comhlíonta an Chórais Mhonatóireachta ar Aistriú Eallaigh

Áis d'úsáideoirí iarratas a chur isteach ar Theastas Comhlíonta an Chórais Mhonatóireachta ar Aistriú Eallaigh.


Cuir iarratas isteach le bheith mar Cheannaitheoir Cláraithe Iasc Mara

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a chur isteach le bheith mar Cheannaitheoir Cláraithe Iasc Mara.


Deimhniú Tomhais Radaighníomhaíochta

Sonraí faoin Teastas um Thomhas Radaighníomhaíochta, a bhronntar ar bhia-ábhar áirithe onnmhairithe ag an nGníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil.


Déan Iarratas ar Cheadúnas agus Íoc as

Cuir iarratas isteach ar agus íoc as réimse de cheadúnais tríd an tSeirbhís Chomhtháite um Iarratas ar Cheadúnas.


Déan teagmháil leis an Oifig Achomhairc Talmhaíochta

Áis achomhairc le haghaidh íocaíochtaí scéim feirmeoirí.


Faigh Rochtain ar Scéim Bhunúsach Íocaíochta

Áis a ligeann d'úsáideoirí Scéim Bhunúsach Íocaíochta a chomhlánú, a chur isteach agus a bhreathnú ar líne.


Faigh an Praghas is Déanaí Mairteola

Eolas cothrom le dáta ar an meánphraghas atá á íoc as ainmhithe in 24 monarcha feola atá faofa ag an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara.


Faigh rochtain ar Ráitis Bhliantúla maidir le Nítrigin agus Fosfar

Áis a thugann rochtain d'úsáideoirí ar ráitis bhliantúla nítrigine agus fosfair ón Roinn Tamhlaíochta, Bia agus Mara.


Faigh rochtain ar an gCóras um Fhiosrúchán maidir le Próifíl Tréada

Áis a ligeann d'úsáideoirí rochtain a fháil ar an gCóras um Shainaithint agus Gluaiseachtaí Ainmhithe, a thugann sonraí faoi na hainmhithe sa tréad.


Forbairt Gnó agus Cúnamh Deontais le haghaidh an tionscadail iascaireachta

Sonraí faoi chúnamh reatha forbartha gnó agus deontais dóibh siúd sna tionscadail iascaireachta agus bia mara.


Rianaigh Iarratas ar Fhoraoiseacht

Áis le haghaidh foraoiseoirí cláraithe iarratais ar fhoraoiseacht a rianú.


Saibhreas ár nAigéin

Áis a thugann nuacht agus taighde ar chúrsaí mara.


Scéim Fostaíochta na Taisclainne Láir le haghaidh Daoine de Chriú nach bhfuil san EEA

Sonraí faoi Scéim Fostaíochta na Taisclainne Láir le haghaidh criú Neamh-EEA i gcodanna de Chabhlach Tráchtála Iascaireachta na hÉireann.


Scéimeanna Nuachóiriú Talmhaíocht Spriocdhírithe

Soláthraíonn Scéimeanna Spriocdhírithe Nuachóirithe Talmhaíochta deontais d'fheirmeoirí chun raon sonrach foirgneamh feirme agus trealaimh ar a ngabháltas a thógáil agus/nó a fheabhsú.


Sláinte Ainmhithe Éireann

Tugann Sláinte Ainmhithe Éireann comhairle le haghaidh táirgeoirí chun cláir éifeachtacha smachtaithe a bhunú le haghaidh galair neamhrialaithe beostoic.


Sonraí Tairbhithe Chomhbheartas Talmhaíochta an AE

Rochtain ar shonraí faoi thairbhithe maoinithe ón gComhbheartas Talmhaíochta (CAP).


Sábháilteacht ar an bhFeirm

Treoir agus comhairliúcháin faoi shábháilteacht ar an bhfeirm ón Údarás Sláinte agus Sábháilteachta.


Taighde Foraoiseachta COFORD

Áis a ligeann d'úsáideoiri rochtain a fháil ar fhoilseacháin agus ar thaighde ón gComhairle COFORD um Thaighde agus Forbairt Foraoise.