Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Teaghlach agus Caidrimh

Áirítear le hiarratais uchtála agus clárú breithe, bás agus pósadh.


Bunachar Sonraí an Mhoil Rannpháirtíochta Leanaí

Bunachar sonraí d'fhoilseacháin chleachtais agus taighde ar rannpháirtíocht leanaí agus daoine óga i gcinnteoireacht.


Cláir Pharóiste Caitliceacha sa Leabharlann Náisiúnta

Saoráid chuardaigh do Chláir Pharóiste Caitliceacha arna gcoinneáil sa Leabharlann Náisiúnta.


Cláraigh Breith Choigríche

Saoráid lena gcumasaítear do dhaoine a rugadh lasmuigh d'Éirinn do shaoránach Éireannach iarratas a dhéanamh ar shaoránacht.


Coistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga

Róil agus feidhmeanna na gCoistí um Sheirbhísí do Leanaí agus do Dhaoine Óga.


Déan Iarratas ar Theastas um Shaoirse chun Pósta

Áis chun iarratas a dhéanamh ar Theastas Saoirse le haghaidh daoine ar mian leo pósadh thar lear.


Emergency Personal Alarm for Older People

The Senior Alerts Scheme provides grants for personal emergency alarms for older people. DRCD in association with Pobal oversee the scheme.


Faigh cóip de theastas breithe, pósadh nó bás

Is féidir leat cóip de theastas breithe, uchtaithe, marbh-bhreithe, pósta, páirtnéireachta sibhialta agus báis a ordú ar líne no tríd an bpost.


Faigh rochtain ar Thaifid Ghinealais na hÉireann

Rochtain ar www.irishgenealogy.ie, a thugann deis d'úsáideoirí cuardach a dhéanamh ar réimse leathan d'fhoinsí agus iad ag déanamh taighde ar a Sinsearacht Éireannach.


Foirm Gearán ar Líne an Ombudsman do Leanaí

Saoráid trínar féidir gearán a dhéanamh ar líne faoi eagraíocht arna maoiniú ag an rialtas.


Foirmeacha Iarratais an Údaráis Uchtála

Rochtain ar gach foirm iarratais maidir le huchtáil.


Iarr Cuairt Teaghlaigh ar Phríosún

Áis áirithinte curtha ar fáil ag Seirbhís Phríosúin na hÉireann iarratas a dhéanamh ar chuairt teaghlaigh ar phríosún.


School Holiday Dates

Details of the Standardised School Year dates.


Sonraí Feidhmíochta Tusla

Sonraí feidhmíochta agus gníomhaíochta míosúla agus PDFanna ina bhfuil deais fhísiúil ó Tusla: An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach.