Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Catagóirí

Tithíocht

Tithíocht shóialta agus cíos.


An Scéim um Chóiríocht ar Cíos

Áis a thugann comhairle faoin Scéim Cóiríochta Cíosa, agus an áit le hiarratas a dhéanamh uirthi san áireamh.


An Scéim um Fhuinneamh Níos Fearr, Tithe Níos Teo

Cuireann an Scéim um Thithe Níos Teo (BEWH) maoiniú ar fáil d'fheabhsúcháin éifeachtúlachta fuinnimh i dtithe daoine scothaosta agus leochaileacha.


An scéim um Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Is ionann HAP agus tacaíocht tithíochta sóisialta a sholáthraíonn na húdaráis áitiúla ar fad. Faoi HAP, is féidir le húdaráis áitiúla cúnamh tithíochta a sholáthar do theaghlaigh a bhfuil riachtanas tithíochta fadtéarmach acu, lena n-áirítear iliomad daoine a fhaigheann Forlíonadh Cíosa fadtéarmach.


Ceannaigh Pleananna Forbartha Contae agus Pleananna Ceantair Áitiúil de chuid Chill Dara

Áis le haghaidh úsáideoirí chun pleananna forbartha contae agus limistéir áitiúil a cheannach ó Chomhairle Contae Chill Dara.


Cláir arna gCoinneáil ag an Údaráis Rialála Seirbhísí Réadmhaoine

Cláir phoiblí an Údaráis Rialála Seirbhísí Maoine.


Cláraigh Córas Cóireála Fuíolluisce

Áis chun córas cóireála dramhuisce a chlárú.


Cláraigh Tionóntacht le PRTB

Áis le haghaidh thiarnaí talún chun iarratas a dhéanamh tionóntachaí a chlárú leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe Príobháideacha (PRTB).


Comhadaigh agus Íoc do Cháin Mhaoine Áitiúil

Áis a ligeann d'úsáideoirí a gcuid billí agus Cáin Mhaoine Áitiúil a chomhdú agus a íoc ar líne.


Comhairliúchán Chomhairle Contae Chorcaí maidir le Doiciméid Phleanála

Sonraí faoin dóigh ar féidir leis an bpobal dul i gcomhairle le Comhairle Chontae Chathair Chorcaí maidir le pleanáil agus forbairt na cathrach sa todhchaí.


Cuir Iarratais Phleanála faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratais phleanála a chur faoi bhráid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath.


Déan Iarratas ar Chomhairliúcháin Réamhphleanála i nDún na nGall

Áis a ligeann d'úsáideoirí iarratas a dhéanamh ar chomhairliúcháin iarratais réamh-phleanála i limistéar Chomhairle Comhairle Contae Dhún na nGall.


Faigh Rochtain ar Bhunachar Sonraí Pleanála Beo Chathair Chorcaí

Áis a ligeann d'úsáideoirí bunachar sonraí beo Chathair Chorcaí a úsáid.


Faigh Rochtain ar Sheirbhís Ligin Roghabhunaithe Chomhairle Cathrach Chorcaí

Ligeann Seirbhís Rogha Tithíochta Chomhairle Chontae Chorcaí d'úsáideoirí cláraithe spéis a léiriú i dtithíocht faoi leith a thagann le riachtanais tithíochta s'acu féin.


Faigh rochtain ar Sheirbhís Leictreonach Idirbheartaíochta um Chlárú Talún

Rochtain ar réimse seirbhísí a éascaíonn clárú leictronach idirbheartaíochtaí a théann i bhfeidhm ar an gClár Talún in Éirinn.


Iasachtaí Tithíochta a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe

Áis ar líne chun iasachtaí tithíochta a íoc le Comhairle Chontae na Gaillimhe


Léarscáil de na Limistéir a bhfuil Riosca Radóin iontu

Léarscáil idirghníomhach a léiríonn na ceantair a bhfuil riosca níos airde radóin iontu.


Pleanáil Forbairt i Maigh Eo

Áis a ligeann d'úsáideoirí ceantar i Maigh Eo ar mian leo tógáil air a líniú.


Pleanáil Forbairt i Sligeach

Áis a ligeann d'úsáideoirí ceantar i Sligeach ar mian leo tógáil air a líniú.


Réamhphleanáil féin-seirbhíse

Tuairisc Réamhphleanála agus eolas maidir le láithreán spéise a iarraidh. Tá sé seo ag teastáil d'fhonn cruinniú réamhphleanála a chur in áirithe i gComhairle Chontae na Gaillimhe


Íoc Cíos Tithíochta Sóisialta i gCorcaigh

Áis a ligeann d'úsáideoirí cíos ar thithíocht shóisialta ó Chomhairle Cathrach Chorcaí a íoc.


Íoc Táille i leith Áit Chónaithe Phríobháideach Neamhphríomha

Áis chun an muirear bliantúil a íoc ar neamh-phríomháitribh phríobháideacha atá le híoc ar aonaid réadmhaoine dhlisteanacha do gach bliain ó 2009-2013.