Ciorclán 0011/2022

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Iar-bhunscoileanna i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 - 2024)

Ó An Roinn Oideachais 

Foilsithe

Éifeachtach ó