Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Comhairliúcháin

Dréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile

Ó: Oifig Na nOibreacha Poiblí­
Glacfar le aighneachtaí ó: 19 July 2019, 09:00
Druidte ar an: 16 August 2019, 17:00

Achoimre

Iarann an tUas. Kevin “Boxer” Moran T.D., Aire um Oifig na nOibreacha Poiblí agus Faoiseamh Tuile, aighneachtaí, tuairimí agus tráchtanna ar an nDréacht-Phlean um Oiriúnú Earnála d’Athrú Aeráide maidir le Bainistiú Priacal Tuile.

Comhairliúchán seachtrach

To view the consultation click the button below.

Amharc ar an gcomhairliúchán