Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Comhairliúcháin

River Slaney (Enniscorthy) Drainage Scheme Exhibition ga

Ó: Oifig Na nOibreacha Poiblí­
Glacfar le aighneachtaí ó: 17 May 2019, 14:00
Druidte ar an: 18 June 2019, 17:30

Achoimre

Faoi Alt 5 den Acht um Dhraenáil Artaireach 1945 agus Alt 5 den Acht um Dhraenáil Artaireach (Leasú) 1995, tugaimidne, Coimisinéirí na Oibreacha Poiblí in Éirinn cuireadh don phobal freastal ar Thaispeántas maidir le Scéim Dhraenála Abhann na Sláine (Inis Córthaidh) le linn na ndátaí thuas ag:

Leabharlann Inis Córthaidh, Bóthar Lymington, Inis Córthaidh, Co Loch Garman, Y21 AD92

Beidh faisnéis faoin Scéim le feiceáil freisin ag:

Oifigí Chomhairle Contae Loch Garman, Halla an Chontae, An Charraig Leathan, Loch Garman, Y35 WY93

Comhairliúchán seachtrach

To view the consultation click the button below.

Amharc ar an gcomhairliúchán