Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19

Tá Éire ag athrú ó chur chuige gearrthéarmach éigeandála maidir le COVID-19 go dtí cur chuige meántéarmach i ndáil le baol a mhaolú agus an damáiste atá déanta ag COVID-19 do mhuintir na hÉireann a chur ina cheart.

Tá Creatchóras na mBeart Srianta leagtha amach ionas gur féidir linn dul i mbun an ghnáthshaoil chomh mór agus is féidir an tráth céanna a dtugtar faoin víreas.

An Stádas reatha


Tá cúig cinn de leibhéil ag baint leis an gCreat.

Cuirfear na Leibhéil is ísle den chóras i bhfeidhm nuair is ísle líon na gcásanna maidir leis an ngalar, nuair is ráigeanna neamhcheangailte atá i gceist agus gan an galar á scaipeadh go tréan i measc an phobail. Chun déileáil le ráigeanna tréana den aicíd a bhainfear úsáid as na Leibhéil is airde.

Is féidir Leibhéil atá éagsúil leis an Leibhéal Náisiúnta a chur i bhfeidhm i ndáil le réigiúin agus contaetha faoi leith ag brath ar a thréine atá cásanna den víreas i gceantar nó i gcontae áirithe.

Beidh béim i gcónaí maidir leis an bplean ar na scoileanna a choinneáil oscailte an tráth céanna a gcoinnítear daoine sábháilte agus a gcaomhnaítear an teacht aniar atá in eacnamaíocht na tíre agus i muintir na hÉireann.

Na leibhéil