Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 

Deiseanna faoin Tuath

Léirítear le "Deiseanna faoin Tuath" cuid de na bealaí is fearr a bhfuil ag éirí le pobail tuaithe teacht ar chúnamh agus ar chistí Rialtais chun a gcinniúint féin a mhúnlú. Léirítear sin trí shraith chomhordaithe d'imeachtaí réigiúnacha, fógraí agus cás-staidéir físeáin. Cuirfear daoine a fhreastalóidh ar na himeachtaí ar an eolas faoi mar a fuarthas maoiniú do thionscadail rathúla tuaithe agus phobail. Tabharfar eolas dóibh freisin maidir leis na bearta a chaithfidh siad a dhéanamh le go bhfaighidh siad cúnamh dá dtionscadail.

Forbraíodh an mhír físeáin thíos chun cuid de na tionscadail a cuireadh ar fáil i bpobail tuaithe go dtí seo leis na tacaíochtaí a fuarthas a léiriú.

Beidh imeachtaí "Deiseanna faoin Tuath" ar siúl sna háiteanna seo a leanas:

Cill Chainnigh Ceoláras Bhaile Mhic Andáin2pm an 22 Márta
An Longfort Leabharlann Ghránaird9am an 27 Márta
An ClárCora Finne9am an 10 Aibreán
Dún na nGallBaile Dhún na nGall9am - an 12 Aibreán
CorcaighMalaan 15 Bealtaine

Tá cuireadh tugtha do ghrúpaí pobail a bhfuil spéis acu teacht ar mhaoiniú Rialtais do thionscadail tuaithe freastal ar na himeachtaí thuas.

Cloisfear ag an himeachtaí réigiúnacha seo ó ionadaithe ó phobail tuaithe ar éirigh leo cúnamh a fháil agus dá bharr a chuir clár nó tionscadal ar fáil ina gceantar féin. D'imir na tionscadail seo tionchar dearfach i dtaobh forbairt pobail agus acmhainneacht pobail, forbairt fiontair nó fostaíochta, forbairt turasóireachta, srl.

Táthar ag súil go gcabhróidh na scéalta faoi thionscadail ar éirigh leo le pobail eile fís a fhorbairt ina gceantar féin agus go mbeidh teacht acu ar an gcúnamh atá ar fáil tríd Tionscadal Éireann 2040 agus tionscnaimh éagsúla eile an Rialtais.

Is tionscnamh tras-Rialtas é "Deiseanna faoin Tuath" faoi stiúir na Roinne Forbartha Tuaithe agus Pobail. Is féidir tuilleadh eolais faoi na scéimeanna maoinithe a fháil anseo.

Is féidir tuilleadh eolais faoi scéimeanna maoinithe a fháil ó Ranna eile ag na naisc thíos.


Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
Foilsithe: 12 March 2019