Teacht Aniar agus Téarnamh COVID-19 2021 - An Bóthar Amach Romhainn

Leagtar amach sa phlean athbhreithnithe chun an víreas a bhainistiú - Téarnamh agus Teacht Aniar COVID-19 2021: An Bóthar Amach Romhainn - mar a thabharfar oideachas ionscoile agus seirbhísí cúraim leanaí ar ais ar bhonn céimnithe ón 1 Márta, agus tabharfar ar ais iad de réir a chéile ar feadh mhí Márta go dtí go mbeidh sin tugtha chun críche tar éis bhriseadh na Cásca an 12 Aibreán.

Táthar ag glacadh leis an gcur chuige cúramach, tomhaiste seo d'fhonn:

  • dul chun cinn réidh a dhéanamh, ag tosú le cúram leanaí agus scoileanna, agus ag seachaint ráig eile den ghalar agus srianta a chur i bhfeidhm arís
  • na daoine is leochailí a chosaint trí leathadh amach éifeachtach a dhéanamh ar an gclár vacsaínithe
  • fanacht airdeallach agus sofhreagrúil maidir leis na neamhchinnteachtaí atá ann maidir leis na cineálacha nua agus caipitliú a dhéanamh ar fhianaise a bheidh ag teacht chun cinn ar vacsaíní a bheidh ar fáil
  • an bhunchloch a leagan chun an saol sóisialta, seirbhísí poiblí agus an geilleagar a thabhairt ar ais go hiomlán mar a bhí

Má éiríonn linn leibhéil inghlactha i ndáil le scaipeadh an víris a bhaint amach, má leantar leis an gclár vacsaínithe mar atá beartaithe agus má cheadaítear é faoi chomhairle sláinte poiblí, is iad na roghanna eile a ndéanfar iad a bhreithniú ón 5 Aibreán ná:

  • maolófar de bheagán na srianta atá ar ghníomhaíochtaí faoin aer agus níos mó ná teaghlach amháin ag teacht le chéile
  • breithneofar síneadh a chur leis an teorainn 5km atá i bhfeidhm faoi láthair
  • cuirfear tús de réir a chéile le réimsí eile de na srianta a mhaolú ag díriú ar ghníomhaíochtaí faoin aer lena n-áirítear spórt agus roinnt réimsí in earnáil na tógála
Íomha: None

COVID-19 Teacht Aniar & Téarnamh 2021

Íoslódáil

Comhairle sláinte poiblí