Íomha: gov.ie/lecheile

Táimid go léir sa Bhád Céanna

Eachtra nua agus dhúshlánach é scaipeadh COVID-19 (an Coróinvíreas). Imríonn na bearta a tugadh isteach chun cur isteach ar scaipeadh an víris, agus chun sinn go léir a choimeád sábháilte, tionchar ar shaol agus gnáthamh laethúil gach duine.

Is gnách go mbíonn daoine buartha nó go mbíonn strus orthu i rith na tréimhse deacra seo, ach is iomaí rud is féidir linn a dhéanamh chun cabhrú linn aire a thabhairt dár meabhairshláinte agus folláine.

Tiocfaidh tú anseo ar go leor comhairle agus leideanna faoi conas is féidir leat aire a thabhairt do d’fholláine mheabhrach, leanúint de bheith gníomhach agus leanúint le teagmháil a dhéanamh le daoine eile. Tugtar cuntas in Táimid go léir sa Bhád Céanna ar réimse ollmhór gníomhaíochtaí is féidir leat a dhéanamh i do theach nó i do cheantar áitiúil, tú féin nó le daoine muinteartha nó le cairde ar líne. Tá smaointe agus gníomhaíochtaí ar fáil do dhaoine ar gach aois.

B’fhéidir go mbeidh buairt níos mó ar dhaoine áirithe ná mar a bhíonn ar dhaoine eile agus b’fhéidir go dteastóidh roinnt tacaíocht bhreise uathu ar an nguthán nó ar líne.

Pé rud atá ar siúl i do shaol agus aonrú á dhéanamh agat, is fiú leanúint le teagmháil a dhéanamh le daoine eile agus ár gcosa a thabhairt linn as seo, le chéile.