Íomha: Réadmhaoin Fholamh a Athchóiriú - Meirge

Athchóiriú á dhéanamh ar mhaoin fholamh

An bhfuil réadmhaoin fholamh agat nó an bhfuil fonn ort ceann a cheannach? An raibh a fhios agat go bhfuil roinnt scéimeanna Rialtais ann chun cabhrú leat foirgneamh folamh nó tréigthe a iompú ina theach? Cuir Anam Nua i Seanbhaile. Cibé an bhfuil tú ag iarraidh réadmhaoin fholamh a cheannach chun é a thiontú ina theach, nó réadmhaoin fholamh cónaithe nó tráchtála a athchóiriú le haghaidh úsáid chónaithe, tá raon tacaíochtaí Rialtais ann.

Tá sé mar phríomhaidhm ag Tithíocht do Chách, plean tithíochta an Rialtais go dtí 2030, aghaidh a thabhairt ar fholúntas agus a chinntiú go n-úsáidtear an stoc tithíochta atá ann cheana a oiread agus is féidir.

Má tá ceist ar bith agat maidir leis na tacaíochtaí éagsúla atá ar fáil do thithe folmha is féidir leat glaoch a chur ar 1800 000 024 (Luan go hAoine, 9-1pm, 1.30-5pm) nó ríomhphost a sheoladh chuig vacancycampaign@housingagency.ie

Príomhthacaíochtaí