Tá Éire ag athrú ó chur chuige gearrthéarmach éigeandála maidir le COVID-19 go dtí cur chuige meántéarmach i ndáil le baol a mhaolú agus an damáiste atá déanta ag COVID-19 do mhuintir na hÉireann a chur ina cheart.

Tá Creatchóras na mBeart Srianta leagtha amach ionas gur féidir linn dul i mbun an ghnáthshaoil chomh mór agus is féidir an tráth céanna a dtugtar faoin víreas.

An Stádas reatha

Tá Éire faoi láthair ar Leibhéal 2 sa Phlean maidir le Maireachtáil le COVID-19.

Tá cúig cinn de Leibhéil ag baint leis an gCreatchóras.

Íomha: None

Download a graphic of the measures in place in Ireland

You can see all the measures in place here

Íoslódáil

Cliceáil ar gach ceann de na Leibhéil thíos go bhfeictear breis eolais ina leith nó féach an leagan iomlán de Teacht Aniar agus Téarnamh 2020-2021: An Plean maidir le Maireachtáil le COVID-19 thíos.

Cuirfear na Leibhéil is ísle den chóras i bhfeidhm nuair is ísle líon na gcásanna maidir leis an ngalar, nuair is ráigeanna neamhcheangailte atá i gceist agus gan an galar á scaipeadh go tréan i measc an phobail. Chun déileáil le ráigeanna tréana den aicíd a bhainfear úsáid as na Leibhéil is airde.

Is féidir Leibhéil atá éagsúil leis an Leibhéal Náisiúnta a chur i bhfeidhm i ndáil le réigiúin agus contaetha faoi leith ag brath ar a thréine atá cásanna den víreas i gceantar nó i gcontae áirithe.

Beidh béim i gcónaí maidir leis an bplean ar na scoileanna a choinneáil oscailte an tráth céanna a gcoinnítear daoine sábháilte agus a gcaomhnaítear an teacht aniar atá in eacnamaíocht na tíre agus i muintir na hÉireann.

Na leibhéil