Íomha: Vacsaín COVID-19

An fhaisnéis is déanaí faoin vacsaín COVID-19 in Éirinn

Cuireadh tús leis an vacsaíniú in aghaidh COVID-19 in Éirinn ar 29 Nollaig 2020. Táimid sna cheád chéimeanna den chlár vacsaíne, an ceann is mó i stair an Stáit. De réir mar a bhíonn soláthair vacsaíne le fáil, beidh vacsaíní ar fáil saor in aisce do gach áitritheoir in Éireann ar mian leo iad a fháil.

Is beart breise tábhachtach í an vacsaín COVID-19 chun scaipeadh an víris COVID-19 a laghdú.

Is í an tosaíocht is práinní atá againn ná aire a thabhairt do na daoine is leochailí inár measc – is iad sin seandaoine agus ár n-oibrithe cúraim sláinte ar an líne thosaigh. Tá siad á vacsainiú a luaithe is féidir agus ar an mbealach is sábháilte. Tá tuilleadh le fáil amach thíos.