Íomha: Vacsaín COVID-19

Clár vacsaínithe COVID-19 na hÉireann

Tá clár vacsaínithe na hÉireann i bhfeidhm ó mhí na Nollag 2020.

Go dtí seo tá breis is 90% den daonra fásta vacsaínithe go hiomlán.

Leanaimid de bheith ag tairiscint 1ú, 2ú dáileog agus teanndáileog d'aon duine atá i dteideal iad a fháil.

Tá an vacsaíniú oscailte do gach duine atá 5 bliana d’aois agus níos sine.