Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Clár an Rialtais

Last updated: 5 February 2019
Published: 11 December 2018
Ó: Roinn an Taoisigh

Is é ról an Oifig um an Chlár an Rialtas monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm thiomantais an Chláir an Rialtas atá sa Chlár an Rialtas (CaR) ar fud na Rann go léir. Cinntíonn an Oifig go léiríonn gach Ráiteas Straitéise ón Roinn na tiomantais CaR a bhfuil an Roinn freagrach astu. Foilsítear Tuarascáil Bhliantúil cothrom an lae a bunaíodh an Rialtas, ina leagtar amach an dul chun cinn a rinneadh ar fud an Rialtais freastal ar na tiomantais sin agus ina leagtar béim ar thosaíochtaí na bliana amach romhainn. Foilsíonn an Oifig tuarascálacha ar dhul chun cinn ar bhonn rialta chomh maith.

Clár Do Rialtas Comhpháirtíochta - Bealtaine 2016 ga

Íoslódáil

An Chéad Tuarascáil Ar Dhul Chun Cinn - Nollaig 2016 ga

Íoslódáil

An Dara Tuarscáil Ar Dhul Chun Cinn - Aibreán 2017 ga

Íoslódáil

Clar do Rialtas Comhphairtiochta Tuarascail Bhliantuil - Bealtaine 2017 ga

Íoslódáil

Clár do Rialtas Comhpháirtíochta Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn - Nollaig 2017 ga

Íoslódáil

Clár do Rialtas Comhpháirtíochta Tuarascáil Bhliantúil 2018 ga

Íoslódáil