Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Brexit agus Tusa

Foilsithe: 31 January 2020
Ó: Roinn an Taoisigh

Tá an Ríocht Aontaithe ar tí imeacht as an Aontas Eorpach.

Beidh roinnt athruithe, a bhfuilimid ag ullmhú dóibh, mar thoradh ar chinneadh na Ríochta Aontaithe an AE a fhágáil, anseo in Éirinn agus i measc ár gcomhpháirtithe san AE, chomh maith.

Cé go bhfuil go leor éiginnteachta ann go fóill, is tábhachtach go mbíonn cur amach ag gach duine ar an méid a d’fhéadfadh bheith i gceist le Brexit i dtaobh do shaoil laethúil.

An Comhlimistéar Taistil

An chúis nach dtiocfaidh athrú mór ar thaisteal, ar chónaí agus ar obair do shaoránaigh Éireannacha agus Sasanacha i dtíortha a chéile.

Seans go gcloisfidh tú a lán faoin “gComhlimistéar Taistil”.

Faoin gComhlimistéar Taistil, bogann saoránaigh na hÉireann agus na Breataine gan aon bhac i gceachtar dlínse agus baineann siad leas as cearta agus pribhléidí gaolmhara lena n-áirítear an ceart chun cónaí agus oibriú sa tír mar aon le rochtain ar chúram sláinte, ar oideachas, ar shochair shóisialta, agus an ceart vóta a chaitheamh i dtoghcháin áirithe.

De bharr an gComhlimistéar Taistil agus na cearta a thugann sé do shaoránaigh na hÉireann agus na Breataine, ní thiocfaidh athrú mór ar a bheith ag cónaí, ag obair agus ag taisteal idir Éire agus an Ríocht Aontaithe.

Tuaisceart Éireann

Is tosaíocht don Rialtas é i ngach uile cás teorainn chrua a sheachaint ar an oileán seo. An bealach is fearr chun é sin a bhaint amach is ea an comhaontú aistarraingthe idir an AE-RA a bheidh idirbheartaithe. D’uireasa an chomhaontaithe sin, beidh sé níos dúshlánaí teorainn chrua a sheachaint agus beidh gá le plé níos sonraithe idir Éire agus an AE agus, sa deireadh thiar, leis an Ríocht Aontaithe. Sa chás sin, cuirfear an toradh, lena n-áirítear socruithe praiticiúla do shaoránaigh, go háirithe iad sin atá ina gcónaí i limistéar na teorann, ar fáil go poiblí chomh luath agus is féidir.

Leanfaidh saoránaigh Éireannacha le saoránacht an AE a bheith acu pé áit a gcónaíonn siad. Leanfaidh siad le taitneamh a bhaint as an gceart chun taisteal agus cónaí agus oibriú áit ar bith san AE agus cosaint an AE a bheith acu in aghaidh idirdhealú. Ní gá do shaoránaigh Éireannacha dul i mbun aon ghnímh chun a saoránacht AE a chosaint.

Mar gheall ar an gComhlimistéar Taistil agus gnéithe eile den chomhoibriú Thuaidh-Theas, coinneofar rochtain thrasteorann ar sheirbhísí cosúil le sláinte agus oideachas.

Bí ar an eolas i gcónaí

Tá tionchar ag an gcinneadh a rinne an Ríocht Aontaithe an tAontas Eorpach a fhágáil ar raon leathan réimsí. Tá go leor leor rudaí ag athrú de bharr an chinnidh, anseo in Éirinn agus dár gcomhpháirtithe uile san Aontas Eorpach. Mar sin bí ar an eolas maidir leis an nuacht is déanaí:

Cláraigh don Nuachtlitir leis an Scéal is Déanaí ar Brexit

Lean Getting Ireland Brexit Ready ar Twitter (Éire a Ullmhú i gcomhair an Bhreatimeachta)

Is é @BrexitReadyIRL príomhchuntas Twitter an Rialtais don nuacht is déanaí maidir leis Brexit.

Féach arís ar gov.ie/brexit

Féach ar an suíomh seo go rialta toisc go dtugtar faisnéis chun dáta go minic.