Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Covid-19 (Coróinvíreas): Comhairle

Foilsithe: 3 April 2020
Ó: An Roinn Sláinte

Na nithe atá le déanamh má cheapann tú go bhfuil tú i mbaol Covid-19 (Coróinvíreas)

Tá na limistéir seo a leanas thíos le leathadh Covid-19 (Coróinvíreas):

 • An tSín
 • Hong Cong
 • Singeapór
 • An Chóiré Theas
 • An Iaráin
 • An tSeapáin
 • An Iodáil
 • An Spáinn (lena n-áirítear na hOileáin Bhailéaracha agus Chanáracha)

Is íseal fós atá an baol go dtiocfaidh Covid-19 (Coróinvíreas) ar dhuine in Éirinn. Is féidir go dtiocfaidh athrú air sin. Mar sin féin, is féidir go leanfaidh an chuid is mó de dhaoine ar aghaidh ag dul ar obair, ar scoil nó chuig áiteanna poiblí eile mar is gnách.

I gcás nach mbeidh an tsláinte agat

Más rud é go raibh tú i gceann de na háiteanna thuas sna 14 lá seo a chuaigh thart agus nach bhfuil an tsláinte agat, seiceáil an bhfuil siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) ort nó nach bhfuil. Is iad fiabhras (ardteocht), casacht nó deacrachtaí análaithe na siomptóim sin.

Má tá siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) ort, ba cheart duit glao a chur ar do dhochtúir nó ar rannóg éigeandála lom láithreach.

Ná tabhair cuairt ar dhochtúir ná ar rannóg éigeandála - cuir glao ar an dochtúir nó ar an rannóg éigeandála ar dtús. Ba cheart duit déanamh amhlaidh ionas nach gcuirfidh tú daoine eile i mbaol de thaisme. Mura bhfuil dochtúir agat, cuir glao ar 112 nó ar 999.

Inis dó/di faoi na siomptóim atá ort. Cuir in iúl dó/di go raibh tú i dtír nó i réigiún ina bhfuil leathadh Covid-19 (Coróinvíreas).

I gcás go measfaidh do dhochtúir gur gá tástáil a dhéanamh ort, inseoidh sé/sí duit cén áit a ndéanfar an tástáil sin. Inseoidh sé/sí duit freisin cén uair is dócha a gheobhaidh tú na torthaí ón tástáil.

Seachain teagmháil le daoine eile ach tú féin a leithlisiú.

I gcás go mbeidh an tsláinte agat

Más rud é go raibh tú i gceann de na háiteanna thuas agus go bhfuil an tsláinte agat, lean ar aghaidh le do ghnáthamh laethúil.

Lean an chomhairle ar conas is féidir leat tú féin a chosaint ar Covid-19 (Coróinvíreas) agus ar ionfhabhtuithe eile amhail fliú.

Ná caith am le daoine a bhfuil casacht, ardteocht nó fadhbanna análaithe orthu.

Má thagann siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) ort:

 • Seachain teagmháil le daoine eile ach tú féin a leithlisiú
 • Cuir glao ar do dhochtúir nó ar rannóg éigeandála
 • Cuir in iúl don dochtúir nó don rannóg éigeandála faoi na siomptóim atá ort agus cuir in iúl *Dó/di go raibh tú i dtír nó i réigiún ina bhfuil leathadh Covid-19 (Coróinvíreas)

Léigh an chomhairle ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) maidir leis na nithe nach mór duit a dhéanamh má bhí tú i limistéar atá thíos leis an víreas nó má bhí tú i dteagmháil le cás deimhnithe.

I gcás go gceapfaidh tú go raibh tú i dteagmháil le cás deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas)

Cuir glao ar FSS Beo ag 1850 24 1850 má cheapann tú:

 • Go raibh tú i dteagmháil le duine ar deimhníodh go bhfuil Covid-19 (Coróinvíreas) air/uirthi
 • Go raibh tú i saoráid cúram sláinte i dtír eile ina bhfuil cóireáil á cur ar othair Covid-19 (Coróinvíreas)

Cuirfear i dteagmháil thú le foireann do Rannóige Sláinte Poiblí áitiúla, a thabharfaidh faisnéis agus comhairle duit.

Má thagann siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) ort, seachain teagmháil le daoine ach tú féin a leithlisiú agus cuir glao ar do dhochtúir nó ar rannóg éigeandála.

Siomptóim

Is féidir go rachaidh suas le 14 lá thart sula mbeidh siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) le brath.

Áirítear na nithe seo a leanas le siomptóim an víris:

 • Casacht
 • Giorra anála
 • Deacrachtaí análaithe
 • Fiabhras (ardteocht)

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le siomptóim Covid-19 (Coróinvíreas) a fháil ó FSS.

Conas a leatar Covid-19 (Coróinvíreas)

Is féidir Covid-19 (Coróinvíreas) a leathadh:

 • Go díreach trí theagmháil leis na sreabháin choirp ó dhuine ionfhabhtaithe (mar shampla, braonáin ó chasacht nó sraoth a dhéanamh)
 • Go hindíreach trí theagmháil le dromchlaí a ndearna duine ionfhabhtaithe casacht nó sraoth orthu, ar dromchlaí iad atá éillithe leis an víreas dá bharr sin

Ós rud é gur víreas nua é, ní heol dúinn cé chomh furasta agus a leatar an víreas ó dhuine go duine. Ní heol dúinn an féidir nó nach féidir le duine an víreas a leathadh sula léiríonn sé/sí siomptóim.

Is féidir nach mairfidh an víreas ach roinnt bheag uaireanta má dhéanann duine a bhfuil an víreas air/uirthi casacht nó sraoth ar dhromchla. Is féidir le dífhabhtáin shimplí tí an víreas a mharú ar dhromchlaí. Glan an dromchla ar dtús agus bain úsáid as dífhabhtán ina dhiaidh sin.

Leatar Covid-19 (Coróinvíreas) trí dhlúth-theagmháil le duine ionfhabhtaithe. Is é atá i gceist le dlúth-theagmháil ná teagmháil aghaidh ar aghaidh le duine ionfhabhtaithe nó níos mó ná 15 nóiméad a chaitheamh laistigh de dhá mhéadar ó dhuine ionfhabhtaithe. Ní áirítear le dlúth-theagmháil teagmháil le duine ar shiúil tú thar nó thairsti sa tsráid nó i siopa. Is an-íseal atá an baol teagmhála i gcásanna den sórt sin.

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le conas a leatar Covid-19 (Coróinvíreas) a fháil ó FSS.

Conas is féidir leat tú féin a chosaint

Chun tú féin a chosaint:

 • Nigh do lámha go minic le gallúnach agus uisce nó bain úsáid as glóthach láimhe alcólbhunaithe mura bhfuil do lámha salach ar bhealach infheicthe
 • Cloígh le dea-shláinteachas riospráide. Is é sin le rá, nuair a dhéanann tú casacht nó sraoth, cumhdaigh do bhéal nó do shrón le huillinn fhillte nó le ciarsúr páipéir – cuir an ciarsúr páipéir i mbosca bruscair dúnta lom láithreach agus glan do lámha le glóthach láimhe alcólbhunaithe nó le gallúnach agus uisce
 • Coinnigh spás réasúnta idir tú féin agus daoine eile i suíomhanna sóisialta, is é sin, fág achar 2 mhéadair (6 troithe) ar a laghad idir tú féin agus daoine eile, go háirithe daoine atá ag déanamh casachta nó sraotha nó daoine a bhfuil fiabhras orthu
 • Ná tadhaill do shúile, do shrón ná do bhéal – má thadhlaíonn tú do shúile, do shrón nó do bhéal le lámha atá éillithe, is féidir leat an víreas a aistriú ón dromchla chugat féin

Daoine a oibríonn leis an bpobal i gcoitinne, a bhfuil an tsláinte acu agus nach bhfuil aon siomptóim riospráide orthu (mar shampla casacht, fiabhras, giorra anála), ní mholtar dóibh maisc aghaidhe a chaitheamh. Níl aon fhianaise ann go mbaineann daoine nach bhfuil tinn aon tairbhí as maisc a úsáid i suíomh den sórt sin.

Is é an rud is tábhachtaí is féidir linn a dhéanamh chun sinn féin a chosaint ar Covid-19 (Coróinvíreas) ná ár lámha a ní go rialta agus cloí le dea-shláinteachas riospráide.

Léigh treoir céim ar chéim ó FSS ar conas is féidir leat do lámha a ní i gceart agus cabhrú le hionfhabhtú a sheachaint.

Cóireáil

Níl aon vacsaín ann faoi láthair le haghaidh daoine a chóireáil in aghaidh Covid-19 (Coróinvíreas) ná le haghaidh daoine a chosaint air. Is féidir cuid mhaith de na siomptóim a chóireáil, áfach.

Níl antaibheathaigh éifeachtach in aghaidh Covid-19 (Coróinvíreas) ná in aghaidh aon víreas.

Níl siad éifeachtach ach amháin in aghaidh ionfhabhtuithe baictéaracha.

Ó thaobh na beatha de, is airde an baol a ghabhann le fliú ná an baol a ghabhann le Covid-19 (Coróinvíreas) in Éirinn faoi láthair.

Má thagann an víreas ort, molfaidh do ghairmí cúram sláinte cóireáil a mholadh ar bhonn na siomptóm atá ort.

Is féidir tuilleadh faisnéise maidir le cóireáil a fháil ó FSS.

Comhairle taistil

Cloígh leis an gcomhairle taistil ón Roinn Gnóthaí Eachtracha má tá tú ag taisteal chuig tír nó réigiún ina bhfuil leathadh Covid-19 (Coróinvíreas).

Saoránaigh Éireannacha atá thar lear, nó a bheartaíonn taisteal thar lear i gceann tamaill agus a bhfuil imní orthu faoi Covid-19 (Coróinvíreas), is féidir leo glao a chur ar líne fóin thiomnaithe na Roinne ag +353 (0) 1 613 1733

Calafoirt agus Aerfoirt

Ní ann d’aon srianta iontrála in Éirinn faoi láthair.

Níor mhol an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ná an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú go dtí seo go ndéanfaí scagadh ar iontráil ag calafoirt agus aerfoirt.

Tá na nithe seo a leanas i measc na bprótacal éifeachtach sláinte poiblí atá i bhfeidhm ag calafoirt agus aerfoirt:

 • Thug Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) faisnéis do chriúnna aerlíne le seachtainí beaga anuas
 • Má thagann cás amhrasta chun cinn, dáilfear foirmeacha rianú teagmhála ar gach paisinéir agus tabharfar na foirmeacha comhlánaithe ar aghaidh do na príomhphearsana de chuid FSS ag suíomh an teagmhais
 • Sula dtuirlingeoidh siad den aerárthach, molfar do phaisinéirí teagmháil a dhéanamh lena lia-chleachtóir ginearálta i gcás go dtiocfaidh siomptóim orthu laistigh de na 14 lá ina dhiaidh sin
 • Ordaítear don aerlíne an t-aerárthach a dhí-éilliú de réir na gcaighdeán sláinteachais eitlíochta ón Eagraíocht Dhomhanda Sláinte

Tá an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú ag déanamh dlúthfhaireachán ar an ráig de Covid-19 (Coróinvíreas) agus ag soláthar measúnuithe riosca chun Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus Coimisiún an Aontais Eorpaigh a threorú ina ngníomhaíochtaí freagartha.

Tá an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte ag comhroinnt staitisticí ar chásanna deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas) san Eoraip. Tugtar na sonraí cothrom le dáta go rialta.

Is féidir comhairle do dhaoine a d’fhill le déanaí ó limistéir atá thíos leis an víreas a fháil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte.

Comhairle do ghairmithe sláinte

Tá faisnéis mhionsonraithe do ghairmithe sláinte ar fáil tríd an Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte.

Póstaeir chomhairle sláinte poiblí

D’fhorbair an Roinn Sláinte póstaeir chomhairle sláinte poiblí atá ar fáil duit le híoslódáil agus le cur ar taispeáint i d’áitreabh.

Póstaeir chomhairle sláinte poiblí

Cuid den

Polasaithe