Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Irish Language Scheme ga

Foilsithe: 3 December 2018
Ó: An Roinn Airgeadais

Is í seo tríú Scéim Teanga na Roinne agus beidh sí i bhfeidhm idir 2018 agus 2021.

D'ullmhaigh an Roinn an Scéim Teanga seo de bhun Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 agus de bhun na Rialachán um Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003 (Alt 9) 2008.

Dara Scéim Teanga na Roinne Airgeadais 2014-2017

An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010 - 2030 - Tuarascáil ar Dhul Chun Cinn: 2010 – 2015