Foilsiú

How to use the EU Digital COVID Certificate Checker

Ó An Roinn Sláinte;  Roinn an Taoisigh;  An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;  An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Foilsithe

An t-eolas is déanaí

Teanga: Níl leagan Gaeilge den mhír seo ar fáil.