Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Creat Rialachais Chorparáidigh

Foilsithe: 7 September 2001
Ó: Roinn an Taoisigh

Tá dea-rialachas an-tábhachtach i bhfeidhmiú éifeachtach Roinn an Taoisigh. Cinntíonn sé go bhfuil creat struchtúr, beartas agus próiseas i bhfeidhm chun tabhairt faoinár n-oibleagáidí reachtúla agus beartais agus éascaíonn sé measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar bhainistíocht agus feidhmíocht chorparáideach.

Ar aon dul leis na socruithe nua do rialachas agus cuntasacht a leagtar amach i bPlean Athnuachana na Státseirbhíse, tá an Creat Rialachais seo in ainm is bheith mar threoir do gach duine i Roinn an Taoisigh, agus do na daoine ar a bhfreastalaímid, faoi conas a dhéanaimid ár n-obair agus an fáth a dhéanaimid é ar an mbealach sin. Leagtar amach ann, chomh maith, ár gcaighdeáin iompair, ár luachanna agus na córais rialachais ina n-oibrímid.

Corporate Governance Framework ga

Download