Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Preasráitis

Bunaíonn an tAire Harris Tascfhórsa nua um Shláinte na mBan

Foilsithe: 26 September 2019
Ó: An Roinn Sláinte

Déanfaidh an tArd-Rúnaí agus Ard-Stiúrthóir na hInstitiúide Eorpaí um Shláinte na mBan cathaoirleacht ar an ngrúpa nua

Rinne Simon Harris TD, an tAire Sláinte, Tascfhórsa nua um Shláinte na mBan a bhunú agus an chéad chruinniú de chuid an Tascfhórsa a chur ar siúl. I gcomhpháirt le Comhairle Náisiúnta na mBan, beidh an Tascfhórsa faoi stiúir ag Jim Breslin, Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte, agus ag Peggy Maguire, Ard-Stiúrthóir na hInstitiúide Eorpaí um Shláinte na mBan.

Ag labhairt dó tar éis dó freastal ar an gcéad chruinniú, dúirt an tAire Harris:

“Is céim shuntasach ar aghaidh í seo do shláinte na mban in Éirinn.
“Tá dúshláin ann agus cuireadh díriú orthu sin sa bhliain seo atá imithe thart. Is eol dúinn freisin nach mór dúinn dlús a chur lenár n-iarrachtaí cur chun feidhme na bpríomhstraitéisí a bhrú chun cinn.
“Is féidir linn méid suntasach a bhaint amach ach obair le chéile, éisteacht le mná, bheith oscailte do smaointe nua, agus beartais, cur chun feidhme agus taithí a nascadh chun feabhsuithe seirbhíse a bhaint amach.
“Táimid uaillmhianach ach táimid ag glacadh cur chuige cumhachtach leis. Tá meascán iontach daoine againn sa seomra, tá an-saineolas againn ar cheapadh beartais comhoibríoch atá faoi stiúir ag an Roinn seo, agus táimid ag glacadh an dírithe chirt ach dúshlán a chur orainn féin feabhas a chur ar thorthaí sláinte do mhná agus ar eispéireas na mban i seirbhísí cúram sláinte agus sláinte in Éirinn – toisc go bhfuil tábhacht ag an dá cheann díobh.”

Ag an gcéad chruinniú dá chuid, chomhaontaigh an Tascfhórsa go rachadh sé i gceannas, mar chéad ghníomh dó, ar chomhairliúchán mórscála le mná in Éirinn chun éisteacht lena n-eispéiris sa chóras sláinte agus lena réitigh dó.

Chomh maith leis sin, scrúdóidh an Tascfhórsa raon leathan saincheisteanna a théann i bhfeidhm ar thorthaí sláinte do mhná in Éirinn agus oibreoidh sé orthu sin ar bhonn céimnithe agus de réir tosaíochtaí. Áirítear na nithe seo leis na hábhair a bhreithneofar: an míbhuntáiste agus an tionchar atá aige ar thorthaí sláinte; sláinte chairdiach na mban; gníomhaíocht fhisiciúil agus folláine na mban; sláinte néareolaíoch na mban, go háirithe go mall sa saol; meabhairshláinte na mban; agus sláinte máithreacha, i measc nithe eile.

Dúirt Jim Breslin, Ard-Rúnaí na Roinne Sláinte:

“Ba mhaith leis an Roinn seo bheith ar thosach an tslua. Tá bunsraith láidir le tógáil uirthi againn, mar atá: Éire Shláintiúil, an Straitéis Náisiúnta Máithreachais, Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní, an Straitéis Náisiúnta um Shláinte Ghnéasach, tabhairt isteach na seirbhísí um thoircheas a fhoirceannadh, agus an obair a rinneamar le déanaí chun feabhas a chur ar sheirbhísí ionsaithe ghnéasaigh.
“Leis an gclár Sláintecare, dírítear ar fhianaise a úsáid agus ar rannpháirtíocht saoránach a chur chun cinn mar chuid dhílis den phróiseas athchóirithe sláinte. Laistigh den Tascfhórsa, táim ríméadach go háirithe go bhfuil Peggy Maguire, ceannaire Eorpach ar shláinte na mban, mar Chomhchathaoirleach againn agus go bhfuil Comhairle Náisiúnta na mBan ina comhpháirtí gníomhach againn. Cabhróidh sé sin leis an obair a rinneamar le chéile le déanaí.”

Chun tacú leis an gcéad chruinniú, d’fhoilsigh Comhairle Náisiúnta na mBan bonn fianaise ar shláinte na mban inniu. Sa bhonn fianaise sin, tarraingítear na sonraí atá ar fáil le chéile. D’fháiltigh Orla O’Connor, Stiúrthóir, atá ina príomh-chomhpháirtí sa Tascfhórsa, roimh a bhunú. Dúirt sí:

“Tá Comhairle Náisiúnta na mBan ag argóint i bhfabhar gníomhaíocht láidir chomhaontaithe a dhéanamh ar Shláinte na mBan agus fáiltímid roimh an bhfreagairt ón Roinn agus roimh an tacaíocht ón Aire. Mar Thascfhórsa nua, beidh sé ríthábhachtach go dtaispeánfaimid an cheannaireacht ar shláinte na mban atá mná in Éirinn ag iarraidh.”

Leis an Tascfhórsa, tá an deis againn:

  • gníomhú de bhun na fianaise ar neamhionannas inscne sa tsláinte agus feabhas a chur ar thorthaí sláinte;
  • freastal ar na hionchais atá ag mná maidir leis an gcúram agus na seirbhísí a fhaigheann siad;
  • na gealltanais i Straitéis Náisiúnta na mBan agus na gCailíní a chomhlíonadh;
  • a thaispeáint go bhfuil an Roinn in ann obair i gcomhar go hinmheánach agus go seachtrach le mná, le gairmithe, le daoine léinn agus le daoine eile chun beartais éifeachtacha a fhorbairt agus, rud tábhachtach;
  • freagairt do Mholadh 2 de Thuarascáil an Fhiosrúcháin Scópála ar CervicalCheck ag an Dr Gabriel Scally, is é sin
“gur cheart don Aire Sláinte breithniú a dhéanamh ar dhóigheanna ar féidir aird níos comhsheasmhaí, níos saineolaíche agus níos tiomanta a thabhairt ar shaincheisteanna um shláinte na mban laistigh den chóras sláinte agus den Roinn Sláinte.”

Tiocfaidh an Tascfhórsa le chéile gach 4-6 seachtaine chun dul chun cinn a dhéanamh ar a chuid oibre. Próiseas cuimsitheach a bheidh ann. Beidh sonraí ar fáil ar https://www.gov.ie/en/campaigns/-womens-health/ faoi conas is féidir páirt a ghlacadh i ngach céim.

CRÍOCH

Cuid den

Polasaithe