Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Nuacht

An t-eolas is deireanaí ar Covid-19 (Coróinvíreas)

Foilsithe: 7 April 2020
Ó: An Roinn Sláinte

29 Márta

Deimhníodh deich mbás agus 200 cás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil deichniúr othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil. Fuair ochtar fear agus beirt bhan bás.

Chónaigh seisear in oirthear na tíre, chónaigh triúr in iarthuaisceart na tíre agus chónaigh duine amháin sa deisceart. Is é aois airmheánach na mbásanna a tuairiscíodh inniu ná 77 mbliana d’aois. Tá 46 bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Deimhníodh 200 cás nua de COVID-19 inniu. Tá 2,615 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar an 2,216 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 27 Márta 2020.

1 - 28 Márta

28 Márta

Deimhníodh 14 bhás agus 294 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil 14 othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil.

Chónaigh na hothair go léir in oirthear na tíre. Tá 36 bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Deimhníodh 294 chás nua de COVID-19 freisin. Tá 2,415 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar an 1,904 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 26 Márta 2020.


Foilsítear an liosta de sheirbhísí riachtanacha

Foilsíodh an liosta de sheirbhísí riachtanacha, rud ina leagtar amach na hoibrithe a fhéadfaidh freastal ar an obair go fóill. Is féidir leat [nasc seachtrach: https://www.gov.ie/en/publication/dfeb8f-list-of-essential-service-providers-under-new-public-health-guidelin/ | amharc ar an liosta anseo. ]

27 Márta

Moltar go láidir do dhaoine gan imeacht ón mbaile

D’eisigh an Taoiseach Leo Varadkar agus Simon Harris, an tAire Sláinte, dian-treoirlínte lena n-ordaítear do dhaoine fanacht sa bhaile ó mheán oíche anocht (Dé hAoine).

Is é FAN SA BHAILE an riail is tábhachtaí anseo.

Ní fhéadfaidh tú imeacht ón mbaile ach amháin chun na críocha seo a leanas:

 • chun taisteal chun na hoibre nó ón obair, i gcás go bhfuil seirbhís riachtanach á soláthar agat. Tá liosta d’asraonta miondíola riachtanaí ar fáil anseo. Déanfar liosta iomlán d’oibrithe riachtanacha a fhoilsiú Dé Sathairn
 • chun bia a cheannach
 • chun oidis leighis agus soláthairtí leighis a bhailiú agus chun freastal ar choinní leighis
 • chun tabhairt faoi sheirbhísí riachtanacha amhail cúram a thabhairt (cúramóirí teaghlaigh san áireamh)
 • chun aclaíocht a dhéanamh leat féin, ar feadh tréimhse ghairid agus laistigh de dhá chiliméadar ó do theach. (Cé go bhféadfaidh tú leanaí a thabhairt leat, ní mór do gach duine fanacht dhá mhéadar ar shiúl ó dhaoine eile ar mhaithe le scaradh sóisialta)
 • chun feirmeoireacht a dhéanamh

Léigh tuilleadh


Deimhníodh trí bhás agus 302 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil triúr othar eile in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil. Chónaigh duine amháin in iarthuaisceart na tíre agus chónaigh beirt bhan san oirthear.

Tá 22 bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 302 chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn.

Tá 2,121 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar an 1,639 gcás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 25 Márta 2020

26 Márta

Deimhníodh deich mbás agus 255 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil deichniúr othar ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil. Tá 19 mbás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois. Fir a bhí i 13 dhuine díobh agus mná a bhí sa seisear eile. Ba é aois airmheánach na n-othar ná 79 mbliana d’aois.

Deimhníodh 255 chás eile de COVID-19 in Éirinn freisin. Tá 1,819 gcás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar an 1,383 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 24 Márta 2020

1 - 25 Márta

25 Márta

Deimhníodh dhá bhás agus 235 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil beirt othar ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil. Chónaigh an bheirt othar in oirthear na tíre.

Tá naoi mbás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Deimhníodh 235 chás eile de COVID-19 in Éirinn freisin. Tá 1564 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar an 1,146 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 23 Márta 2020.

24 Márta

Deimhníodh bás amháin agus 204 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 air tar éis bás a fháil. Chónaigh an t-othar in oirthear na tíre agus bhí bunriocht leighis air.

Tá seacht mbás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Deimhníodh 204 chás nua de COVID-19 in Éirinn inniu freisin. Tá 1,329 gcás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar na 965 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 22 Márta 2020.


Moltar do dhaoine fanacht sa bhaile nuair is féidir

Nuashonraigh an rialtas na treoirlínte sláinte poiblí uaidh inniu.

Áirítear na bearta seo a leanas leis na treoirlínte nuashonraithe:

 • ba cheart do gach gnó neamhriachtanach dúnadh
 • cuirfidh ionaid adhartha srian leis an líon daoine a ligeann siad isteach agus níor cheart tabhairt faoi aon taisteal neamhriachtanach chuig áiteanna sa tír seo agus thar lear anois ná le linn shos na Cásca
 • Ba cheart do dhaoine fanacht sa bhaile agus níor cheart dóibh imeacht ach amháin chun dul chun na hoibre, chun aire a thabhairt do dhaoine eile agus chun siopadóireacht riachtanach a dhéanamh

Léigh tuilleadh


Fógraíonn an rialtas scéim nua Tacaíochta Ioncaim de bharr COVID-19

D’fhógair an rialtas Scéim Náisiúnta Tacaíochta Ioncaim de bharr COVID-19.

Leis an scéim sin, tabharfar tacaíocht airgeadais d’oibrithe agus cuideachtaí Éireannacha atá thíos leis an ngéarchéim.

Áirítear iad seo a leanas leis na bearta atá i gceist:

 • fóirdheontas pá sealadach is fiú 70% de phá glan, suas go huasmhéid seachtainiúil atá saor ó cháin de €410 in aghaidh na seachtaine. Tá an fóirdheontas ceaptha chun cabhrú le cuideachtaí atá thíos leis an ngéarchéim leanúint lena bhfostaithe a íoc. Tá an fóirdheontas coibhéiseach le €500 in aghaidh na seachtaine roimh cháin
 • déanfar Íocaíocht Dífhostaíochta de bharr na Paindéime COVID-19 le hoibrithe a chaill a bpost de bharr na géarchéime. Beidh an íocaíocht bhreisithe éigeandála sin coibhéiseach le €350 in aghaidh na seachtaine (suas ó €203 in aghaidh na seachtaine)
 • méadófar an íocaíocht tinnis de bharr COVID-19 go €350 in aghaidh na seachtaine freisin
 • beidh daoine féinfhostaithe i dteideal an Íocaíocht Dífhostaíochta de bharr na Paindéime COVID-19 a fháil go díreach ón Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialaí (seachas ó na Coimisinéirí Ioncaim). Beidh an íocaíocht sin coibhéiseach le €350 in aghaidh na seachtaine
 • cuirfear cosaint bhreisithe ar fáil do dhaoine a thagann ar dheacrachtaí lena morgáiste, a gcíos nó a mbillí fóntais a íoc

Léigh tuilleadh

23 Márta

Deimhníodh dhá bhás agus 219 gcás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil beirt othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 orthu tar éis bás a fháil. B’fhir ó oirthear na tíre iad an bheirt othar. Tá sé bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Bhí 219 gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn amhail 1pm, Dé Luain an 23 Márta.

Tá 1125 chás ann in Éirinn anois.

[nasc inmheánach: 71800 | Léigh tuilleadh ]

Amharc ar anailís ar na 836 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 21 Márta 2020

22 Márta

Deimhníodh an ceathrú bás agus 121 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte go bhfuil othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 air tar éis bás a fháil.

Tá ceithre bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 121 chás dheimhnithe nua de COVID-19.

Tá 906 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar na 712 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 20 Márta 2020ch 2020)

21 Márta

Deimhníodh 102 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 102 chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn.

Tá 785 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar na 584 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 19 Márta 2020.

20 Márta

Deimhníodh 126 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 126 chás dheimhnithe nua de COVID-19 (Coróinvíreas).

Tá 683 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar na 438 gcás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 18 Márta 2020

19 Márta

Deimhníodh an tríú bás agus 191 chás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte go bhfuil othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 air tar éis bás a fháil.

Tá trí bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 191 chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn amhail meán lae, Déardaoin an 19 Márta.

Tá 557 gcás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

Amharc ar anailís ar na 350 cás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 17 Márta 2020.

18 Márta

Deimhníodh 74 chás nua de COVID-19

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 74 chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn.

Tá na cásanna comhdhéanta de 29 mbean agus de 45 fhear.

Tá dhá bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn.

Tá 366 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

[nasc inmheánach: 71599 | Léigh tuilleadh ]

[nasc inmheánach: 71600 | Amharc ar anailís ar an 271 chás de COVID-19 a bhí ann in Éirinn amhail an 16 Márta 2020. ]


Fógraíonn an rialtas mórbhearta airgeadais nua chun cabhrú le daoine déileáil le COVID-19

Inniu, d’fhógair Paschal Donohoe, an tAire Airgeadais, bearta a bhfuil mar aidhm leo cabhrú le daoine déileáil leis an mbrú airgeadais a ghabhann le COVID-19.

Áirítear iad seo a leanas leis na bearta sin:

 • socruithe solúbtha a chur i bhfeidhm idir custaiméirí gnó agus pearsanta agus a mbanc - lena n-áirítear sosanna íocaíochta trí mhí nuair is gá (moltar do chustaiméirí teagmháil a dhéanamh lena mbanc faoi sin)
 • luach íocaíochtaí gan tadhall a mhéadú go €50 chun leas an bheartais sláinte poiblí
 • a chinntiú gur féidir le daoine leanúint le teacht ar sheirbhísí baincéireachta

Léigh tuilleadh

17 Márta

Deimhníodh 69 gcás nua de COVID-19

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 69 gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn - 29 bhfear agus 40 bean.

 • Baineann 48 gcás le hoirthear na tíre
 • Baineann 13 chás leis an deisceart
 • Baineann cúig chás leis an iarthuaisceart
 • Baineann trí chás leis an iarthar

Tá dhá bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn.

Tá 292 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

16 Márta

Deimhníodh 54 chás nua de COVID-19

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 54 chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn.

Tá na cásanna nua comhdhéanta de 30 fear agus de 24 bhean:

 • Baineann 41 chás le hoirthear na tíre
 • Baineann 11 chás leis an deisceart
 • Baineann dhá chás le hiarthuaisceart na tíre.

Tá dhá bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn. Tá 223 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

15 Márta

Deimhníodh 40 cás nua de COVID-19

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu faoi 40 cás deimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn:

 • 23 fhear, 17 mbean
 • Baineann 25 chás le hoirthear na tíre
 • Baineann naoi gcás leis an iarthar
 • Baineann sé chás leis an deisceart

Tá 169 gcás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh


Moltar do gach teach tábhairne dúnadh go dtí an 29 Márta

Mhol an rialtas gur cheart do gach teach tábhairne dúnadh go dtí an 29 Márta. Ar mhaithe leis an scaradh sóisialta, mhol sé freisin go seachnódh daoine cóisirí tí.

Léigh tuilleadh

14 Márta

Deimhníodh an dara bás de dheasca COVID-19 agus 39 gcás nua

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 air tar éis bás a fháil. Tá dhá bhás a bhaineann le COVID-19 ann in Éirinn anois.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte freisin faoi 39 gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn. Baineann na cásanna deimhnithe le 29 bhfear agus le deichniúr ban.

Maidir leis na cásanna a deimhníodh inniu:

 • Baineann 21 chás le hoirthear na tíre
 • Baineann 13 chás leis an deisceart
 • Baineann trí chás leis an iarthuaisceart
 • Baineann dhá chás le hiarthar na hÉireann

Tá 129 gcás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

13 Márta

Deimhníodh 20 cás nua, a fhágann go bhfuil 90 cás ann anois

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi 20 cás deimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn:

 • Baineann sé chás leis an taisteal
 • Baineann 12 chás le teagmháil le cás deimhnithe; tá oibrithe cúram sláinte i gceist le ceithre cinn de na cásanna sin
 • Baineann dhá chás le tarchur pobail

Tá 90 cás de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

12 Márta

Deimhníodh 27 gcás nua, a fhágann go bhfuil 70 cás ann anois

Deimhníodh 27 gcás nua de COVID-19.

Tá na cásanna nua comhdhéanta díobh seo a leanas:

 • 22 chás a bhaineann le teagmháil le cásanna a deimhníodh cheana féin
 • Dhá chás a bhaineann le tarchur pobail
 • Trí chás a bhaineann leis an taisteal

Tá 70 cás san iomlán ann in Éirinn.

Léigh tuilleadh


Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tháinig an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí le chéile aréir (Dé Céadaoin an 11 Márta) chun an fhianaise is déanaí ar leathadh COVID-19 a athbhreithniú.

Mhol an Fhoireann go mbogfadh Éire chuig Céim an Mhoillithe.

Léigh tuilleadh


Ráiteas ón Taoiseach

Tiocfaidh na bearta seo a leanas i bhfeidhm amárach agus beidh siad i bhfeidhm go dtí an 29 Márta:

 • beidh scoileanna, coláistí agus saoráidí cúram leanaí dúnta ón lá amárach (Dé hAoine)
 • ba cheart olltionóil faoi dhíon a mbeidh 100 duine nó níos mó rannpháirteach iontu agus olltionóil amuigh faoin spéir a mbeidh níos mó ná 500 duine rannpháirteach iontu a chur ar ceal
 • dúnfar gach foras cultúir atá á reáchtáil ag an Stát

I gcás gur féidir le daoine obair go cianda, ba cheart dóibh déanamh amhlaidh. Leanfar le hiompar poiblí a sholáthar agus coinneofar siopaí ar oscailt.

Dúirt an tUas. Varadkar go dteastaíonn uainn go nglacfadh an pobal agus gnólachtaí cur chuige ciallmhar.

Léigh tuilleadh

11 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu go bhfuil othar in Éirinn ar diagnóisíodh go raibh COVID-19 uirthi tar éis bás a fháil.

Is é sin an chéad bhás taifeadta a bhaineann le COVID-19 a tuairiscíodh in Éirinn.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte freisin faoi naoi gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn:

 • Ceathrar fear a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann na cásanna sin leis an taisteal
 • Bean amháin a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann an cás sin le teagmháil le cás deimhnithe
 • Fear amháin a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann an cás sin le teagmháil le cás deimhnithe
 • Triúr fear a chónaíonn in oirthear na tíre. Baineann dhá cheann de na cásanna sin leis an taisteal agus baineann an ceann eile le teagmháil le cás deimhnithe

Tá 43 chás dheimhnithe de COVID-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

10 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu faoi dheich gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn:

 • Fear amháin, ar oibrí cúram sláinte é, a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann an cás sin le tarchur ospidéil
 • Bean amháin, ar oibrí cúram sláinte í, a chónaíonn in oirthear na tíre. Is féidir go mbaineann an cás sin le tarchur ospidéil
 • Triúr fear a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann na cásanna sin leis an taisteal ó limistéar atá thíos leis an víreas
 • Fear amháin a chónaíonn in iarthar na tíre. Baineann an cás sin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe
 • Bean amháin a chónaíonn in iarthar na tíre. Baineann an cás sin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe
 • Bean amháin a chónaíonn i ndeisceart na tíre. Baineann an cás sin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe
 • Fear amháin a chónaíonn in oirthear na tíre. Baineann an cás sin leis an taisteal ó limistéar atá thíos leis an víreas
 • Bean amháin a chónaíonn in oirthear na tíre. Baineann an cás sin leis an taisteal ó limistéar atá thíos leis an víreas

Tá 34 chás dheimhnithe de Covid-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

NPHET Covid-19 Meeting 10th March 2020 Meeting Note

Download

9 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu faoi thrí chás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn:

 • Baineann cás amháin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe, agus bean ó dheisceart na tíre i gceist
 • Baineann cás amháin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe, agus bean ó iarthar na tíre i gceist
 • Baineann cás amháin le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe, agus bean, ar oibrí cúram sláinte í, ó dheisceart na tíre i gceist

Tá 24 chás dheimhnithe de Covid-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh


Cuirfear Féile Pádraig ar ceal mar chuid de bhearta nua ón rialtas

Inniu, seoladh mórghníomhartha náisiúnta a comhaontaíodh ar fud an rialtais.

Mar aon le raon tacaí nua a fhógairt don tseirbhís sláinte, d’oibrithe agus do ghnólachtaí, fógraíodh freisin go gcuirfí Féile náisiúnta Pádraig ar ceal.

Léigh tuilleadh

8 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte tráthnóna inniu faoi dhá chás dheimhnithe nua de COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn:

 • Tá bean ó oirthear na tíre i gceist le ceann amháin de na cásanna, ar cás de tharchur pobail é
 • Tá fear ó dheisceart na tíre i gceist leis an gcás eile, ar cás de tharchur pobail é, agus baineann sé le hOspidéal Bon Secours, Corcaigh. Tá measúnú riosca á dhéanamh ina leith

Tá 21 chás dheimhnithe de Covid-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

7 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte faoi chás deimhnithe nua de COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn.

Tá fear ó oirthear na tíre i gceist leis an gcás agus baineann sé leis an taisteal ó thuaisceart na hIodáile.

Fágann sé sin go bhfuil 19 gcinn san iomlán de chásanna COVID-19 (Coróinvíreas) ann anois.

Léigh tuilleadh

6 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Deimhníodh cúig chás nua de COVID-19 (Coróinvíreas). Baineann gach ceann de na cúig chás leis an taisteal nó le teagmháil le hothair ar diagnóisíodh go bhfuil an víreas orthu cheana féin.

Fágann sé sin go bhfuil 18 gcinn san iomlán de chásanna COVID-19 (Coróinvíreas) ann anois.

Léigh tuilleadh

5 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte tráthnóna inniu faoi sheacht gcás dheimhnithe nua de COVID-19 in Éirinn.

 • Baineann ceithre chás le taisteal ó thuaisceart na hIodáile, agus ceathrar fear ó oirthear na tíre i gceist leo
 • Baineann dhá chás le dlúth-theagmháil le cás deimhnithe, agus beirt bhan ó iarthar na tíre i gceist leo
 • Tá fear ó dheisceart na tíre i gceist leis an gcás eile, ar cás de tharchur pobail é, agus baineann sé le hOspidéal na hOllscoile, Corcaigh. Tá measúnú riosca á dhéanamh ina leith

Tá 13 chás dheimhnithe de Covid-19 ann in Éirinn anois.

Léigh tuilleadh

4 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Deimhníodh ceithre chás nua de COVID-19 (Coróinvíreas) sa chuid thiar den tír. Is le taisteal ón aon limistéar amháin i dtuaisceart na hIodáile atá thíos leis an víreas a bhaineann na cásanna uile.

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte tráthnóna inniu faoi cheithre chás dheimhnithe nua de COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn.

Is le taisteal ón aon limistéar amháin i dtuaisceart na hIodáile atá thíos leis an víreas a bhaineann na cásanna uile.

Is iad beirt fhear agus beirt bhan ón gcuid thiar den tír atá i gceist.

Léigh tuilleadh

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte tráthnóna inniu faoi cheithre chás dheimhnithe nua de COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn.

Is le taisteal ón aon limistéar amháin i dtuaisceart na hIodáile atá thíos leis an víreas a bhaineann na cásanna uile.

Is iad beirt fhear agus beirt bhan ón gcuid thiar den tír atá i gceist.

Léigh tuilleadh

3 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Deimhníodh dara cás de COVID-19 (Coróinvíreas) in Éirinn. Thaistil an t-othar, ar bean í a chónaíonn sa chuid thoir den tír, ó thuaisceart na hIodáile go hÉirinn agus tá cúram leighis cuí á fháil aici anois.

Rinneadh an t-othar a shainaithint agus a thástáil ar aon dul leis na prótacail atá ar bun le haghaidh cásanna amhrasta COVID-19 a imscrúdú.

Léigh tuilleadh

2 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Dheimhnigh an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú inniu gur idir measartha agus ard atá an baol go mbeidh tarchur forleathan marthanach COVID-19 ann san Aontas Eorpach agus sa Ríocht Aontaithe sna seachtainí atá romhainn.

Tá Éire i gcéim an tsrianta go fóill. Tá cás deimhnithe amháin ar leithlis faoi láthair agus tá rianú teagmhála á dhéanamh ina leith.

Léigh tuilleadh

1 Márta

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Mar thoradh ar an Rianú Teagmhála a rinneadh ar an gcás deimhnithe de Covid-19 in Oirthear na hÉireann, sainaithníodh meánscoil agus chuathas i dteagmháil léi. Tugadh fógra don phríomhoide, do na baill foirne agus do thuismitheoirí le daltaí sa scoil faoin gcás.

Tar éis measúnú riosca a dhéanamh, táthar ag caitheamh leis na daltaí agus na múinteoirí uile mar dhaoine a raibh an cás deimhnithe i ndlúth-theagmháil leo.

Léigh tuilleadh

27 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tugadh fógra don Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte inniu faoi chás dóchúil Covid-19 (Coróinvíreas) i dTuaisceart Éireann. Tá an t-othar lena mbaineann á c(h)oimeád ar leithlis i dTuaisceart Éireann agus tá sé/sí ag fáil cóireála.

Chuir údaráis Sláinte Poiblí prótacail um rianú teagmhála i ngníomh.

Léigh tuilleadh

25 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Mhol an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí inniu:

go dtabharfaí algartaim cothrom le dáta chun an liosta méadaithe réigiún atá thíos leis an víreas a léiriú, ar liosta é lena n-áirítear an tSeapáin, Singeapór, Hong Cong, an Chóiré Theas, an Iaráin, ceithre réigiún i dtuaisceart na hIodáile (an Lombaird, Veneto, Emilia-Romagna agus Píodmant) agus mórthír na Síne.

Léigh tuilleadh

NPHET COVID-19 Meeting 25th February 2020

Download

23 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Ag teacht sna sála ar an méadú i gcásanna COVID-19 san Iodáil, thug an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí faoi deara go measann an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú anois gur idir measartha agus ard atá an baol go dtiocfaidh braislí cásanna den chineál céanna chun cinn i dtíortha eile den Aontas Eorpach.

Léigh tuilleadh

20 Feabhra

Síníonn an tAire Sláinte rialacháin lena ndéantar Galar Infhógartha de Covid-19

Fágann sé sin go mbeidh oibleagáid ar dhochtúirí fógra a thabhairt d’Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (FSS) tar éis cás Covid-19 (Coróinvíreas) a dhiagnóisiú. Táimid ag cloí leis an ngnáthchleachtas a shaothraítear nuair atáthar ag déileáil le galar aicídeach éiritheach.

Léigh tuilleadh

18 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tástáladh 78 gcinn de chásanna amhrasta Covid-19 (Coróinvíreas) in Éirinn. Ní raibh aon chásanna deimhnithe ann go dtí seo.

Léigh tuilleadh

11 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tástáladh 65 cinn de chásanna amhrasta Covid-19 (Coróinvíreas) in Éirinn. Ní raibh aon chásanna deimhnithe ann go dtí seo.

NPHET Covid-19 Meeting 11th February 2020 Minutes

Download

NPHET Covid-19 Meeting 11th February 2020 Agenda

Download

Léigh tuilleadh

7 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Amhail an Luan an 3 Feabhra, tástáladh 15 cinn de chásanna amhrasta Covid-19 (Coróinvíreas) sa tSeirbhís Tagartha Náisiúnta maidir le Víris. Ní raibh aon chásanna deimhnithe ann go dtí seo.

Statement from the National Public Health Emergency Team

5 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí - Tionóltar an chéad chruinniú de chuid an tSainghrúpa Chomhairligh

Tionóladh an chéad chruinniú de chuid an tSainghrúpa Chomhairligh um Choróinvíreas san Ionad Faireachais um Chosaint Sláinte i mBaile Átha Cliath 1 Dé Céadaoin an 5 Feabhra.

Ní raibh aon chásanna deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas) ann in Éirinn go dtí seo.

Léigh tuilleadh

4 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tháinig an Fhoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí le chéile sa Roinn Sláinte Dé Máirt an 4 Feabhra.

Ní raibh aon chásanna deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas) ann in Éirinn go dtí seo.

NPHET COVID-19 Meeting 4th February 2020 Minutes ga

Download

Léigh tuilleadh

2 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tá ardphleananna i bhfeidhm ag Éirinn mar chuid dá socruithe cuimsitheacha ullmhachta le haghaidh dul i ngleic le héigeandálaí sláinte poiblí amhail Covid-19 (Coróinvíreas). A bhuí leis na pleananna sin, d’éirigh linn freagairt do theagmhais roimhe seo amhail fliú paindéimeach, géarshiondróm trom riospráide (SARS) agus siondróm riospráide an Mheánoirthir (MERS).

Ní raibh aon chásanna deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas) ann in Éirinn go dtí seo.

Léigh tuilleadh

1 Feabhra

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Ní raibh aon chásanna deimhnithe Covid-19 (Coróinvíreas) ann in Éirinn amhail an 1 Feabhra 2020.

Léigh tuilleadh

30 Eanáir

Ráiteas ón bhFoireann Náisiúnta Éigeandála Sláinte Poiblí

Tá Éire in áit mhaith chun aon chás a d’fhéadfadh teacht chun cinn anseo i leith Covid-19 (Coróinvíreas) a bhrath agus chun freagairt d’aon chás den sórt sin. Ní raibh aon chásanna deimhnithe ann in Éirinn go fóill.

NPHET Covid-19 Meting 30th January 2020 Minutes ga

Download

Léigh tuilleadh

27 Eanáir

NPHET Covid-19 Meting 27th January 2020 Minutes ga

Download

[document 68995 ]