Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Faisnéis Eagraíochta

Irish Language Policy ga

Foilsithe: 18 July 2019
Ó: An Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt

Tá an Roinn tiomanta, don uile iarracht a dhéanamh freastal ar chustaiméirí ar mian leo a ngnó a dhéanamh linn tré ghaeilge faoi réir théarmaí Achta na dTeangacha Oifigiúla 2003.

Mar chruthú ar sin cuireann muid freagraí ar fáil i nGaeilge dóibh siúd a scríobhann chugainn sa teanga sin. Ar an ábhar seo tá seoladh e phost bunaithe againn ag gaeilge@dttas.gov.ie chun éascaíocht a dhéanamh do chomhfhreagras leictreonach tré Ghaeilge. Comh maith le sin bíonn deasc chabhrach i bhfeidhm ag (01) 6041635 chun déighleáil le fiosruithe béil.

Foillseacháin

Déanann muid deimhin de go mbíonn leaganacha Gaeilge agus Béarla dár bhfoilllseacháin chorpáideacha ar fáil nuair a chuirtear iad faoi bhráid an phobail.Is féidir na foillseacháin a ioslódáil ón suíomh seo.

Scéim Teanga

Tá tuilleadh eolais maidir len ár seirbhís tré ghaeilge leagtha amach in ár Scéim Teanga a chuireadh i bhfeidhm ar 30 Aibreán le toiliú an Aire Gnóthaí Pobail Tuaithe agus Gaeltachta. Déanann an Scéim seo, a bheidh i bhfeidhm ar feadh thréimhse 3 bliana, cur síos ar na seirbhísí atá cheana féin ar fáil trí Ghaeilge agus sonraítear na réimsí a bheidh le feabhsú de réir a chéile.

Is féidir cóip den scéim a íoslódáil anseo nó cóip chrua a fháil ach glaoch a chur ar an Oifigeach Gaeilge ag 01 6041635 nó ríomhphost a chur chuig gaelige@dttas.ie ]

Acht na dTreangacha Oifigiúla

Tá eolas breise ar Acht na dTeangacha Oifigiúla ar fáil ar Pobal