Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Faisnéis Eagraíochta

An tAcht um Míchumas - Oifigeach Fiosrúcháin

Foilsithe: 5 February 2008
Ó: Roinn an Taoisigh

Cheap Roinn an Taoisigh Oifigeach Fiosrúcháin, chomh maith, chun gearáin a rinneadh faoi alt 38 den Acht um Míchumas, 2005 a imscrúdú.

Tabharfaidh an tOifigeach Fiosrúcháin faoi imscrúduithe go príobháideach agus cuirfidh siad tuarascáil scríofa le chéile ar a n-imscrúduithe. Caithfear cóip den tuarascáil a thabhairt d’Ard-Rúnaí na Roinne agus don duine a rinne an gearán.

Caithfear a leagan amach sa tuarascáil seo torthaí an Oifigigh Fiosrúcháin agus a lua cé acu ar theip nó nár theip ar an Roinn foráil/forálacha an Achta a chomhlíonadh, agus má theip, caithfear na bearta a lua nach mór don Roinn tabhairt fúthu leis an bhforáil/na forálacha ábhartha den Acht a chomhlíonadh.


Is iad na sonraí teagmhála don Oifigeach Fiosrúcháin:

Teresa Doolan
Address: Department of the Taoiseach, Government Buildings, Upper Merrion Street, Dublin 2, Dublin, Ireland, D02 R583
Phone: 3531(01)6194143
Email: Teresa.Doolan@taoiseach.gov.ie