Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Faisnéis Eagraíochta

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil, 2015

Foilsithe: 26 October 2018
Ó: Roinn an Taoisigh

Bunaítear faoin Acht thuas go ndéanfaidh an Coimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí (an Coimisiún Caighdeán) Clár Brústocaireachta ar líne a bhunú agus a choimeád agus go ndéanfaidh siad maoirsiú ar chomhlíonadh na bhforálacha reachtaíochta.

Seo a leanas liosta d’oifigigh ainmnithe phoiblí i Roinn an Taoisigh chun críocha an Achta.

Tá breis faisnéise agus treorach ar an Acht ar fáil ag www.lobbying.ie/ga/

An tAcht um Brústocaireacht a Rialáil ga

Download