BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Polasaithe

Faigh eolas faoi bheartais an rialtais. Tá an leathanach seo á bhforbairt fós agus níl iomlán de na polasaithe ar fad ann. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi pholasaithe a fháil ar láithreáin ghréasáin na roinne aonair.


7 Torthaí


Folmhaigh na scagairí

Rural Development

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail;

Public Administration

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

Community Supports

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail;

Financial Services

An Roinn Airgeadais;

National Infrastructure

An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

Government Finances

An Roinn Airgeadais;

The National Broadband Plan

An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail;

1 / 1