Preasráitis

Fógraíonn an tAire O'Gorman sonraí faoi phróisis chomhairliúcháin ar chearta an duine mar chuid de rannpháirtíocht na hÉireann le hAthbhreithniú Tréimhsiúil Uilechoiteann na Náisiún Aontaithe (UPR).

Ó An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige 

Foilsithe

An t-eolas is déanaí