Preasráitis

Ciste nua €10.5m do theilifís agus raidió chun tacú le gníomhú ar son na haeráide, ceol beo agus craoltóireacht na Gaeilge

Ó An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

Foilsithe

An t-eolas is déanaí