BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Foilseacháin

Faigh foilseacháin ó ranna agus gníomhaireachtaí rialtais, lena n-áirítear nuacht, preaseisiúintí, tuarasálacha agus saoráil faisnéise. Tá an leathanach seo á bhforbairt fós agus níl liosta iomlán de na foilseacháin ar fad ann. Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhoilseacháin a fháil ar láithreáin ghréasáin na roinne aonair.


1087 Torthaí


Folmhaigh na scagairí

Defence Forces Pensions Expenditure

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe;

Implementation of recommendations made as part of the VFM and Policy Review undertaken in regard to the Arts Council (DCHG)

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Review of Recent Evaluations

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Analysis of OPW Spending on State Rents

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

PSO Expenditure on Public Transport

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Sports Capital Programme

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Direct Supports for Start-ups and Entrepreneurship

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Analysis of Enterprise Supports and the Labour Market

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Analysis of IDA Ireland Expenditure

Foilseacháin ghinearálta; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 19th of December, 2018

Project Ireland 2040

Poist pholasaí; An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe; 18th of December, 2018

1 / 109