Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Amharc ar agus Cuir isteach ar R-Thairiscintí

Ó: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus Oifig um Sholáthar Rialtais

Rochtain ar an áis lárnach le haghaidh gach údarás conraitheoireachta san earnáil phoiblí chun deiseanna soláthair agus fógraí bronnta a fhógairt. Taispeánann an láithreán, ar bhonn laethúil, gach deis soláthair san earnáil phoiblí in Éirinn atá á fógairt faoi láthair in Irish Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, chomh maith le conarthaí ar luach níos ísle atá uaslódáilte chuig an láithreán ó na húdaráis bhronnta.

Ag am ar bith faoi leith beidh deiseanna oscailte ann i bhfoirm:

  • Fógraí ar Thairiscintí
  • Réamhfhógraí Táscacha
  • Fógraí maidir le Bronnadh Conarthaí

Soláthraíonn sé freisin cáipéisí tairisceana is féidir a íoslódáil ón láithreán.

Is féidir le húsáideoirí leas a bhaint as réimse seirbhísí lena n-áirítear:

  • Áis chun tabhairt faoi shoiléirithe ar líne tríd áis Ceisteanna Coitianta
  • Tairiscintí a chur isteach ar líne
  • Áiseanna bainistíochta úsáideora agus fógraíochta chuig na húdaráis bhronnta
  • Fógraí ríomhphoist agus áiseanna freagartha bainistíochta chuig soláthróirí

Soláthraíonn an suíomh seo eolas cuimsitheach ar rialacha agus treoirlínte soláthair freisin.

Cuid den

Catagóirí