Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Cuir isteach Tuarascálacha ar Eachtraí agus ar Fhoirgníocht

Ó: An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

Áis a ligeann d'úsáideoirí tuairiscí ar thaismí nó tarlúintí contúirteacha a chur faoi bhráid an Údaráis Sláinte agus Sábháilteachta. De réir na Rialachán an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair (Feidhm Ghinearálta) 2016, ní mór do gach fostaí agus gach duine féinfhostaithe, de réir an dlí, gorú fostaí mar gheall ar thaisme san áit oibre a chur in iúl. Ní mór gortuithe a thuairisciú muna bhfuil an fostaí in ann tabhairt faoin ngnáthobair ar feadh trí lá i ndiaidh a chéile, agus lá an taisme as an áireamh.

Cuid den