BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Mótarcháin Ar Líne

Ó: An Roinn Iompair Turasóireachta agus Spóirt

Rochtain ar an tseirbhís mhótarchánach ar líne, a oibrítear thar ceann an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt a chuireann ar chumas úinéirí feithicle mótarcháin a íoc. Is féidir le húinéirí gluaisteán príobháideach, gluaisrothar, tarracóirí talmhaíochta, feithiclí curtha in oiriúint le húsáid ag daoine faoi mhíchumas, feithiclí seanré, mótharcharbháin agus feithiclí tráchtála (faoi réir theastas bailí ródacmhainneachta) leas a bhaint as an tseirbhís ar líne.

Cuid den

Catagóirí