Comhairliúchán

Comhairliúchán Poiblí Timpeallachta Trasteorann – Cinneadh faoi shaolré oibríochtúil Stáisiúin Núicléacha Doel 1 agus 2, atá lonnaithe i ngar do Chalafort Antuairp, an Bheilg, a shíneadh

Ó An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta 

Foilsithe

Oscailte le haghaidh aighneachtaí ó

Dúnadh na haighneachtaí

An t-eolas is déanaí