Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Gach seirbhís


Breathnaigh ar na seirbhísí go léir

Oideachas


Áirítear Iáithreáin ghréasaín coláiste agus ollscoile, boird oideachais agus oiliúna agus deontais.

Leas Sóisialta


Áirítear leis an Sochar Máithreachais an Sochar Linbh agus an íocaíocht de Lucht Cuardaigh Fostaíochta.

Teaghlach agus Caidrimh


Áirítear le hiarratais uchtála agus clárú breithe, bás agus pósadh.

Airgead agus Cáin


Áirítear seirbhísí buiséadacha, tacaíocht mhaoinithe agus measúnú fiachais.

Tithíocht


Tithíocht shóialta agus cíos.

Iompar


Víosaí taistil agus seirbhísí poiblí.

Sláinte


Áirítear leis an gclár scagtha árachais sláinte, sábháilteachta bia agus nuabheirthe.

Gnó


Uirlisí agus treoir do ghnólachtaú.

Rialtas Náisiúnta


Soláthraíonn sé staitisticí, faisneís bhuiséadach agus seirbhísí rialtais.

Fostaíocht


Áirítear éilimh iomarcaíochta, ceadanna fostaíochta agus cearta agus oibleagáidí fostaíochta.

Tamhlaíocht


Áirítear faisneís sábháilteachta, ainmhithe agus leas feirme agus deontais.

Cóir


Áirítear seirbhísí cúirte, dlíthe agus boird ceartais.

Timpeallacht


Seirbhísí Fuinnimh agus Astuithe.

Rialtais Áitiúil


Comhairlí Contae agus Cathrach.


Budget 2020

The Minister for Finance and Public Expenditure and Reform, Paschal Donohoe TD, has delivered the Budget speech to the Dáil.


Ag ullmhú do Brexit

Tá an Ríocht Aontaithe ar tí imeacht as an Aontas Eorpach. Níltear cinnte fós faoi cathain nó faoin gcaoi a dtarlódh sin.


Climate Action Plan

Climate action is a central objective for government, putting Ireland on a sustainable pathway to achieving our longer term vision for decarbonisation.