Íomha: 2040 Banner Kids ga

Tionscadal Éireann 2040

Is é Tionscadal Éireann 2040 straitéis uileghabhálach fhadtéarmach an Rialtais chun tír níos fearr a dhéanamh d’Éirinn do gach duine a chónaíonn ann. Athraíonn an plean conas a dhéantar infheistíocht i mbonneagar poiblí in Éirinn, ag aistriú ón gcur chuige a glacadh roimhe seo, ina ndearnadh infheistíocht phoiblí a leathadh róghann agus ina ndearnadh cinntí faoi infheistíocht a tháinig salach ar straitéis a rinneadh a ullmhú agus a leagan amach i gceart. Anuas ar bhonneagar fisiciúil a fhorbairt, tacaíonn Tionscadal Éireann 2040 leis an ngnó agus le pobail fud fad na hÉireann maidir lena lánchumas a bhaint amach.

Leagtar béim sa Tuarascáil Bhliantúil , a foilsíodh an 2 Bealtaine 2019 ar éachtaí a baineadh amach go dtí seo faoin bplean, anuas ar bheith ag tnúth leis an méid atá fós le déanamh.

Le teacht ar bhreis faisnéise faoin méid atá ag tarlú i do cheantar áitiúil, cliceáil an léarscáil idirghníomhach thíos nó caith súil ar na cáipéisí réigiúnacha in Tionscadal Éireann 2040: Réigiún ar Réigiún.Sonraítear san fhíseán seo na tairbhí a bhaineann le Tionscadal Éireann 2040. Tá teachtaireacht ann ón Taoiseach agus beochan ann a thaispeánann an tionchar a imríonn athruithe.