Éire Shláintiúil

De bharr na ndúshlán a bhí ann an anuraidh, tá na saincheisteanna sláinte agus folláine tagtha chun tosaigh inár saol ar bhealach nach bhfacthas riamh roimhe seo.

De réir mar a dhéanaimid ár mbealach tríd an am dúshlánach seo, meabhraítear dúinn arís is arís eile cé chomh tábhachtach is atá na rudaí simplí sa saol – sláinte mhaith, timpeallachtaí sláintiúla, agus go bhfuil teacht aniar ionainn.

Tugann ár bplean nua Plean Gníomhaithe Straitéiseach Éire Shláintiúil 2021-2025 clár oibre soiléir dúinn faoi conas is féidir linn oibriú le chéile mar shochaí chun na rudaí seo a chur chun cinn, agus cinnte a dhéanamh go bhfuil rochtain ag cách orthu agus nach bhfágtar aon duine inár ndiaidh.