Preasráitis

Tacaíonn an tAire Sláinte agus an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara le gníomhartha tras-rialtais agus trasearnála ar Shláinte Amháin

Ó An Roinn Sláinte;  An Roinn Talmhaí­ochta, Bia agus Mara

Foilsithe

An t-eolas is déanaí