Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

An Clár Feabhsúcháin Pobail

Ó: An Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail

Cruthaíodh an Clár Feabhsúcháin Pobail (CFP) in 2018. Faoin gclár, cuirtear maoiniú caipitil ar fáil do ghrúpaí pobail ar fud na hÉireann. Cabhraíonn sin leis na grúpaí sin saoráidí a fheabhsú i limistéir faoi mhíbhuntáiste.

Áirítear ar shamplaí de thionscadail is féidir a mhaoiniú:

  • trealamh TF agus CCTV
  • mionfheabhsúcháin ar fhoirgnimh
  • mion-athchóiriú ar ionaid phobail
  • taitneamhachtaí pobail a fhorbairt
  • trealamh a cheannach
  • feabhsúcháin ar pháirceanna baile, comhlimistéir agus tionscadail atá coigilteach ar fhuinneamh

Conas iarratas a dhéanamh

Coistí um Fhorbairt Pobail Áitiúil (CFPÁ) i ngach Údarás Áitiúil a rialaíonn an CFP. Cuirfidh siad faisnéis faoin bpróiseas iarratais ar fáil nuair a osclófar an Clár Feabhsúcháin Poiblí le haghaidh iarratas.

Is féidir do Choiste um Fhorbairt Pobail Áitiúil a aimsiú ar an liosta seo.

Community Services Programme EOI ga

Download

Cuid den