A notice about cookies

This website uses cookies. Some cookies may have been set already. To find out more about our use of cookies you can visit our Privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

 
BETA

This is a prototype - your feedback will help us to improve it.

Press Release

Déanann An Stát Comóradh Ar Bhásuithe Cheannairí Éirí Amach Na Cásca 1916 I Gclós Na Mbristeoirí Cloch, Príosún Chill Mhaighneann An 3 Go Dtí An 12 Bealtaine 2016

Published: 3 May 2016
From: Department of Defence

Déanann an Stát Comóradh ar Bhásuithe, Cheannairí Éirí Amach na Cásca 1916, i gClós na mBristeoirí Cloch, Príosún Chill Mhaighneann, an 3 go dtí an 12 Bealtaine 2016

Mar chuid de chlár Chomóradh Céad Bliain 2016 beidh searmanais oifigiúla ar siúl chun comóradh a dhéanamh ar cheathrar ceannairí déag Éirí Amach 1916, idir an 3 agus an 12 Bealtaine i gClós na mBristeoirí Cloch, Príosún Chill Mhaighneann, Cill Mhaighneann, Baile Átha Cliath 8. Tionólfar searmanas ar leithligh chun gach bású a chomóradh ar lá chothrom céad bliain an bhásaithe. Beidh Aire Rialtais agus daoine muinteartha le gach duine de na Ceannairí i láthair ag na searmanais. Beidh gnéithe éagsúla i gceist le gach searmanas, lena n-áirítear na cáipéisí trialach leis an gcúis in aghaidh an chúisí, an phléadáil a rinneadh, fíorasc na cúirte agus na ráitis finné a tugadh á léamh amach. Beidh Bráthair Caipisíneach i láthair agus léifidh seisean léacht ó chuimhní cinn an Bráthair a bhí i láthair sular básaíodh gach duine de na fir. Beidh seirbhís fleascleagain le meitheal Bhratach Míleata; iompróir bláthfhleisce de chuid na Póilíní Airm agus caoineadh ar na píoba.

Is iad seo a leanas dátaí na Searmanas:

An 3 Bealtaine: Pádraig Mac Piarais, Tomás Ó Cléirigh, Tomás Mac Donnchadha

An 4 Bealtaine: Seosamh Pluincéad, Éamonn Ó Dálaigh, Micheál Ó hAnnracháin, Liam Mac Piarais

An 5 Bealtaine: Seán Mac Giolla Bhríde

An 8 Bealtaine: Conchúir Ó Colbáird, Éamonn Ceannt, Micheál Ó Mealláin, Seán Mac Aodha

An 12 Bealtaine: Seán Mac Diarmada, Séamas Ó Conghaile

Ag labhairt ar na searmanais atá beartaithe dúirt an tAire Cosanta "Déanaimid comóradh céad bliain ar na himeachtaí sollúnta seo agus déanaimid machnamh stairiúil orthu anois agus 100 bliain caite ó tharla siad. Nuair a d'fhógair Mac Piarais agus Ceannairí eile Poblacht na hÉireann réitigh siad an bealach d'Éire neamhspleách agus saor. Déanaimidne sa ghlúin seo comóradh orthu agus tugaimid onóir dóibh as a dtiomantas do Shaoirse na hÉireann"

Labhair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chomh maith agus dúirt “Ócáidí thar a bheith pearsanta a bheidh sna searmanais seo do ghaolta na ndaoine sin a cuireadh chun báis 100 bliain ó shin. Tháinig athrú ar dhearcadh an phobail faoin Éirí Amach mar gheall ar bhású na bhfear sin agus cuireadh dlús faoi thréimhse chorraíola polaitiúla agus sóisialta in Éirinn nach raibh súil ar bith leis roimh na himeachtaí a thit amach le linn na Cásca 1916. Tá súil agam go dtabharfaidh na searmanais seo deis shollúnta agus mheasúil do na gaolta cuimhneamh ar shaol a muintire.”

CRÍOCH

Part of

Policy