Ciorclán 0010/2022

Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022: Bunscoileanna agus Scoil(eanna) speisialta i limistéir pleanála teanga ghaeltachta atá rannpháirteach sa Scéim Aitheantais Scoileanna Gaeltachta: Feidhmiú Leanúnach na Scéime (2022 - 2024)

Ó An Roinn Oideachais 

Foilsithe

Éifeachtach ó