Íomha: Sláinte na mBan

Sláinte na mBan

Ar Lá Idirnáisiúnta na mBan agus mar chuid de Sheachtain Sláinte na mBan 2022, sheol an tAire Sláinte, Stephen Donnelly, an Plean Gníomhaíochta Shláinte na mBan 2022-2023, an chéad Phlean Gníomhaíochta Shláinte na mBan a foilsíodh in Éirinn.

Leagtar amach sa Phlean Gníomhaíochta tosaíochtaí na mban maidir le sláinte na mban. Tá guthanna agus dearcthaí na mban, a n-ionadaithe agus gairmithe sláinte na mban mar thaca leis, a chuir a léargas agus a n-eispéiris ar fáil trí raon tionscadal éisteachta agus rannpháirtíochtaí a rinne Tascfhórsa Sláinte na mBan 2020-2021. Freagraíonn an Plean Gníomhaíochta do na saincheisteanna tábhachtacha a dúirt mná go raibh siad ag iarraidh a fheiceáil, lena n-áirítear rochtain níos tapúla ar shainseirbhísí, foinsí íonfaofa eolais sláinte agus eispéiris fheabhsaithe maidir le cúram sláinte.