Tithíocht do Chách

Is é ‘Tithíocht do Chách - Plean Tithíochta Nua d’Éirinn’ beartas tithíochta an rialtais go dtí 2030. Is plean ilbhliantúil, ilbhilliún euro é a fheabhsóidh córas tithíochta na hÉireann agus a sholáthróidh níos mó tithe de gach cineál do dhaoine le riachtanais tithíochta difriúla.