Preasráitis

Suiteálacha iontacha solais cois farraige, sráidbhailte athshamhlaithe Bhord na Móna, tionscadail dhícharbónaithe ar fud na hardchathrach agus tobshiopaí fuinnimh i bhfógairt Airí Catherine Martin agus Éamon Ryan faoi Chiste Gníomhaíochta Aeráide Cruthaithí €2 mhilliún

Ó An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 

Foilsithe

An t-eolas is déanaí