Preasráitis

Additional €680,000 funding for blanket bog agri-environment programme

Ó An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitúil agus Oidhreachta;  An Roinn Talmhaí­ochta, Bia agus Mara

Foilsithe

An t-eolas is déanaí

Teanga: Níl leagan Gaeilge den mhír seo ar fáil.