Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Preasráitis

Cuireann an tAire Sláinte Fáilte roimh Thuarascáil ina Léirítear Méadú ar Rátaí Marthanais le haghaidh Ailse Chíche

Foilsithe: 7 November 2019
Ó: An Roinn Sláinte

Chuir Simon Harris, an tAire Sláinte, fáilte inniu (Déardaoin) roimh fhoilsiú na tuarascála ón gClárlann Náisiúnta Ailse , ina léirítear méadú suntasach ar an nglanráta marthanais chúig bliana le haghaidh ailse chíche i measc na mban.

Léirítear sa tuarascáil ón gClárlann gur tháinig méadú 15% ar an ráta marthanais chúig bliana idir na blianta 1994 agus 2015. Is ionann é sin agus a rá gur laghdaigh an riosca mortlaíochta cúig bliana faoina leath thar an tréimhse.

Sa doiciméad ‘An Tuarascáil Treochtaí Ailse ar Ailse Chíche’, féachtar ar threochtaí i ndáil le minicíocht na hailse cíche, an chéim tráth na diagnóise, mortlaíocht agus marthanas don tréimhse 1994-2016.

Léirítear na nithe seo a leanas sa Tuarascáil:

  • Diagnóisíodh 62,052 cheann nua de chásanna ailse cíche sa tréimhse 1994-2016 (61,617 mbean agus 435 fhear);
  • Níos mó agus níos mó, bíonn ailse chíche á diagnóisiú ag luathchéim. Mhéadaigh an céatadán de chásanna Chéim I ó 21% sa tréimhse 1994-1999 go 33% sa tréimhse 2008-2015;
  • Léirítear sa tuarascáil an difear atá á dhéanamh ag an gClár Náisiúnta Scagthástála Cíoch (BreastCheck).

-Ba é 59 mbliana an aois airmheánach tráth na diagnóise;

-Ba in aoischohórt na scagthástála cíoch (50-64 bliain d’aois) a bhí 40% de chásanna;

  • Tá leathnú an Chláir Náisiúnta Scagthástála Cíoch chuig daoine idir 65 bliana d’aois agus 69 mbliana d’aois á chur ar aghaidh faoi láthair agus beidh sé curtha chun feidhme ina iomláine faoi dheireadh na bliana 2021; agus
  • Cé go raibh an líon básanna a bhí ann de dheasca ailse chíche in aghaidh na bliana measartha cobhsaí thar an tréimhse, rud is inchurtha i leith mhéadú agus aosú an daonra, tá treocht sheasta anuas le brath i rátaí mortlaíochta le breis agus 20 bliain anuas.

Dúirt an tAire Harris:

“Cuirim fáilte roimh an bhfeabhas ar rátaí marthanais le haghaidh ailse chíche.
“Is údar misnigh é go mbíonn torthaí níos fearr ag teacht as an méadú ar luathdhiagnóisiú. Tiocfaidh feabhas eile ar rátaí marthanais ach feasacht a ardú ar an ailse chíche agus glacadh láidir leis an gClár Náisiúnta Scagthástála Cíoch a chur chun cinn.
“Baineadh an feabhas sin amach a bhuí le hinfheistíocht spriocdhírithe ag Rialtais i ndiaidh a chéile. Leanfaimid le hinfheistíocht a dhéanamh sa Straitéis Náisiúnta Ailse an bhliain seo chugainn. Méadóimid incháilitheacht don Chlár Náisiúnta Scagthástála Cíoch faoi dheireadh na bliana seo chugainn freisin.
“Mholfainn go láidir do gach bean incháilithe páirt a ghlacadh sa tseirbhís saor in aisce sin. Sábhálann an tseirbhís beathaí, faoi mar a dheimhnítear sa tuarascáil atá á foilsiú inniu.”

CRÍOCH

Cuid den

Polasaithe