Fógra maidir le cuacha

Úsáidtear cuacha ar an suíomh gréasáin seo. Is féidir go bhfuil roinnt cuacha i bhfeidhm cheana. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, léigh ár Ráiteas Príobháideachais. Tríd an suíomh gréasáin seo a úsáid, glacann tú leis an tslí a úsáidimid cuacha.

 
BETA

Is fréamhshamhail í seo - cabhróidh d’aiseolas linn é a fheabhsú

Seirbhísí

Conas a gCaitear do Chuid Airgid

Ó: An Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe

Is é atá sa láithreán gréasáin Where Your Money Goes ná uirlis ghrafach atá éasca le húsáid chun ollchaiteachas (idir caiteachas faoi Vótaí agus lasmuigh de Vótaí) an Rialtais i gcaitheamh thréimhse deich mbliana. Cuirtear na sonraí i láthair i gcairteacha idirghníomhacha éagsúla agus is féidir cliceáil ar a gcuid gnéithe chun níos mó sonraí a thaispeáint. Is ionann na figiúir a thaispeántar ar an láithreán gréasáin seo agus an t-ollchaiteachas faoi vóta agus lasmuigh den vóta ó 2007 go 2017.