A notice about cookies

This website uses cookies. Some cookies may have been set already. To find out more about our use of cookies you can visit our Privacy policy. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

 
BETA

This is a prototype - your feedback will help us to improve it.

Circular 21/2019

21/2019 Comórtas Idir-rannach do Cheapachán mar Oifigeach Feidhmiúcháin (OF) a bhfuil Gaeilge líofa aige/aici, sa Státseirbhís 2019

From: Department of Public Expenditure and Reform
Effective from: 22 November 2019
Published: 22 November 2019

21/2019

De réir threoir an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe iarradh orm a chur in iúl duit go reáchtálfaidh an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí (SCP) comórtas teoranta chun painéal a bhunú as a ndéanfar ceapacháin mar Oifigeach Feidhmiúcháin Gaeilge ar fud na tíre. Tuigtear nach ndéanfar ceapacháin ón chomórtas seo tar éis mhí Mheán Fómhair 2019.

Download